MOMENTET
MØTET MELLOM MENNESKER, TEKNIKK OG MILJØ

NARVIKFJELLET – EN SKIDESTINASJON I VERDENSKLASSE om vinteren og attraktiv turistattraksjon om sommeren. Nå står Narvik foran en storstilt investering i reiseliv og en omfattende utbygging av bolig- og hyttefelt ved foten av Narvikfjellet. Sweco har bidratt på en rekke fagområder i den viktige planleggingsfasen hvor ulike spørsmål reiser seg, som eksempelvis; Hvordan forene planlagt bebyggelse og infrastruktur med god tilgjengelighet for nye og eksisterende brukere? Senior arealplanlegger Ronny Dahl i Sweco Narvik har vært sentral i prosjektet. Som skientusiast og løssnøjeger kjenner han fjellet ekstra godt.

– Det er lett å bli engasjert i de ulike aspektene som berører lokal verdiskapning. I arbeidet med områdeplan har det vært viktig å ta hensyn til brukerinteressene fra reindriftsnæringen og friluftsinteressen i Narvik. Det har også vært viktig å sørge for at infrastruktur og bygninger plasseres i områder med lite risiko for flom og skred. Når Narviks viktigste friluftsområder, Tøttadalen, skal utvikles med turstier og løyper, er det mange interesser å ivareta som innbyggere, Narvikfjellet som utbygger, naturmiljøet og vedlikeholdsbehov, forteller Dahl. – Tidligfaseprosesser er ofte balansekunst hvor vi som rådgivere bruker vår ekspertise til å finne de beste løsningene. Å ha en lidenskap for fjellet utover det faglige er ingen ulempe i dette prosjektet, forteller Dahl.

DET ER LETT Å BLI ENGASJERT I DE ULIKE ASPEKTENE SOM BERØRER LOKAL VERDISKAPNING.

– RONNY DAHL