MODERNE MILJØTEKNOLOGI GIR UENDELIGE MULIGHETER TIL Å OPTIMALISERE BÅDE NYE OG GAMLE BYGG.

– BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) er en naturlig del av ethvert prosjekt vi gjennomfører i Sweco, enten det er et nytt prosjekt eller et rehabiliteringsprosjekt. Det er et effektivt verktøy for å miljøoptimalisere bygg, sier Harald Onarheim, fagsjef for BIM i Sweco. BIM brukes for å bedre planlegging og skape mer effektive arbeidsprosesser. Ikke minst for å se sammenhenger og få totaloversikt over prosjektet. Endrer du en variabel, vil hele kalkyleprogrammet oppdateres automatisk. Dermed er det lett å fremskaffe gode løsningsforslag for alle miljøfaktorer som påvirker bygget. – Det er lett å komme opp med ulike forslag og effektivt vurdere alternativer. Oppdragsgiver får et solid beslutningsgrunnlag til å vurdere totalløsninger for klima, energi, livsløp og en totaloversikt over kostnadene, sier Onarheim.

Harald Onarheim

STØTTER ARKITEKTUR. Han trekker frem prosjekteringen av Nasjonalmuseet som et godt eksempel der Sweco har bistått arkitektene Kleihues + Schuwerk og Statsbygg. BIM ble aktivt brukt til vurdering av ulike alternativer gjennom planleggingsfasen. Onarheim understreker betydningen av å kunne gjøre rede for detaljer om byggets forfatning tidlig i prosessen. Dette er viktig med tanke på å få best utbytte av modellen, men også for at resultatet skal harmonere med premissene i miljøklassifiseringssystemet BREEAM. – Inkluderer du BIM mot slutten av et prosjekt vil det fortsatt være lønnsomt, men jo tidligere et prosjekt blir tilrettelagt for effektivisering, desto større nytte gir det, sier Onarheim.

LEVETID. Ifølge Onarheim er det ikke lenger nok å tenke miljøoptimalt for planleggingen av selve oppføringen av bygg. – Det er lett å lure seg selv til å tro at en valgt løsning er optimal med tanke på miljø. Men når alle elementer i modellen er gjort rede for gjennom byggets totale levetid, kan det fort vise seg at livsløpskostnadene og miljøeffekten kommer bedre ut med en annen løsning. Ved hjelp av BIM får vi satt dette i perspektiv og kan presentere et bedre beslutningsgrunnlag.

BREEAM-NOR SKAL BIDRA TIL ØKT BÆREKRAFTIGHET
  • BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM – Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger.
  • Det gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftige bygg i praksis.
  • Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier.
  • Kilde: Norwegian Green Building Council / NGBC
ETTERSPURT FAGMILJØ