BÆREKRAFTEKSPERT ANDREAS GYLLENHAMMAR SATT RINGSIDE I PROSESSEN SOM FØRTE FREM TIL TIDENES KLIMAAVTALE. HAN MENER TRE ORD KAN BIDRA TIL LØSNING PÅ KLIMAKRISEN.

FLUE PÅ VEGGEN. I ti dager var bærekraftsjef i Sweco Andreas Gyllenhammar observatør for den svenske næringslivgruppen under klimatoppmøtet i Paris desember 2015. Han mener det ambisiøse målet om å begrense klimakrisen og temperaturstigningen til 1,5 grader, krever en dobling av takten i klimaarbeidet. Målet er at utslippet skal ned med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Som en del av avtalen har rike land forpliktet seg til å støtte klimainitiativer i utviklingsland med minimum 100 milliarder dollar årlig fra 2020. – Verdens ledere er enige om å fase ut den fossile økonomien. Både myndigheter, bedrifter og privatpersoner er nødt til å brette opp ermene og gjøre sitt. Hvis vi skal greie å nå målsettingene må vi doble takten på miljøsatsingen, sier Gyllenhammar.

DE TRE B-ENE. Bærekraftsjefen deler en enkel huskeregel som både stat, kommune, næringsliv og enkeltindivider kan bruke i arbeidet med å begrense eget karbonavtrykk. – Det er begrensninger og miljøeffektivisering av de tre B-ene bygg, bil og biff som gir størst effekt, konstaterer Gyllenhammar.

Fremtidens byer og samfunn har store muligheter til å bli mer klimavennlige ved bruk av ny teknologi.

– Andreas Gyllenhammar

BYGG OG BIL. Det er særlig innen transport og bygg Gyllenhammar mener Norge har forbedringspotensial. Norske myndigheter har vist sterk politisk vilje ved å etablere offensive incentivordninger for utrulling av el-biler, men bærekraftsjefen mener det er mye å gå på når det gjelder buss- og tungtransport. – Det finnes en rekke løsninger for å redusere klimagassutslippet fra buss- og tungtransport. Blant annet kan vi bygge el-veier og ytterligere tilrettelegge for bruk av hydrogen som drivstoff. Fremtidens byer og samfunn har store muligheter til å bli mer klimavennlige ved å ta i bruk ny teknologi. Det dreier seg om alt fra styringssystemer som gjør at trafikken flyter bedre og færre biler som går på tomgang, til utbygging av smarte strømnett og energistyringssystemer, sier han.

HVA ER NORGES VIKTIGSTE TILTAK FOR Å REDUSERE KLIMAENDRINGER?

44% Satse på utvikling av klima- og miljøteknologi
18% Bygge ut mer fornybar energi og selge dette til andre
11% Redusere utslipp i transportsektoren
 7% Redusere oljeutvinning
 3% Redusere vårt energiforbruk i bygg

VI HAR TEKNOLOGIEN. Den norske befolkningen og bærekraftsjefen mener grønn teknologi er avgjørende for å redusere klimagassutslippene. I den landsrepresentative undersøkelsen Norstat gjennomførte for Sweco i desember 2015, mener 44 prosent av respondentene at det å satse på utvikling av klima- og miljøteknologi er det viktigste klimatiltaket vi kan ta i Norge. Gyllenhammar mener eksisterende teknologi er nok til å løse klimakrisen. Et eksempel er bygningsmassen i Norge som har et skyhøyt energiforbruk. Det vil ta altfor lang tid å vente på en bedring i form av utbygging av lavenergibygg. – Rent teknologisk finnes det en rekke muligheter for å redusere klimagassutslipp knyttet til bygg, og teknologien som behøves eksisterer i dag. Det vi trenger nå er å få på plass gode forretningsmodeller og selskaper som baner vei. En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat forteller oss mye om hva vi nordmenn egentlig tenker om å ta grønnere valg.

KLIMABEREGNINGER BLIR HVERDAGS. Gyllenhammar mener det i tillegg til egne klimaberegninger og klimaregnskap tilknyttet bygg, kommer til å bli vanlig med klimaberegninger i alle slags utbyggingsprosjekter. – I tiden som kommer vil vår bransje integrere klimaberegninger i de aller fleste prosjekter, ikke bare innen bygg. På sikt vil vi kunne beregne karbonfotavtrykk på hvert enkelt prosjekt. Her kan vi i Sweco lede an sammen med våre kunder.

KLIMA OG MILJØ
  • Klima og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Les mer på Regjeringen.no
FAKTA
  • Andreas Gyllenhammar er bærekraftsjef i Sweco Group, og en etterspurt internasjonal foredragsholder innen bærekraftig samfunnsutvikling.
  • Gyllenhammar representerer hele Sweco i internasjonal sammenheng, som eksempelvis på Rio+20-toppmøtet, COP15, COP21 og World Business Council for Sustainable Development.
  • Les sammendrag av COP21 i Paris.
Andreas Gyllenhammar