MOMENTET
MØTET MELLOM MENNESKER, TEKNIKK OG MILJØ

TROLDHAUGENS KAMMERMUSIKKSAL I BERGEN er gjenåpent etter en omfattende oppgradering. Igjen strømmer besøkende til bygget som, med sin historiske tilknytning til Edvard Grieg sitt kunstneriske liv, appellerer til musikere og publikum verden rundt. Utvendig er bygget nesten usynlig slik den går i ett med terrenget. Innvendig gir bakvinduet i konsertsalen publikum en unik utsikt til komponisthytten, hvor Edvard Grieg søkte stillhet for å arbeide med sine verker i tiden han bodde på Troldhaugen.

Da Edvard Grieg museum gikk inn i prosjektet var ambisjonen at sluttresultatet skulle bli usedvanlig bra – og slik ble det. Sweco har bidratt med rådgivertjenester innen prosjektledelse, bygg, brann, VVS, elektro og som ansvarlig søker. Ombyggingen av selve salen ble ferdigstilt i 2012, mens foajé, garderober og utenomhusarealer sto ferdig rehabilitert i mai 2015. Arkitektur er utført av Kristin Jarmund Arkitekter.

Bidragsytere til de totale arbeidene er: Norwegian Hull Club, DNV GL, Sparebankstiftelsen DNB, Bergen kommune, Kulturdepartementet, Troldhaugens Venner, Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse, Familien Brynildsens Legat og Westfal-Larsens Almennyttige Fond.