INNBYGGERNE I HOVEDSTADEN SKILLER SEG GODT UT FRA RESTEN AV BEFOLKNINGENS BILVANER; MEN DE FLESTE AV OSS ER ENIGE I HVA SOM SKAL TIL FOR Å LA BILEN STÅ.

DOBBELT SÅ MANGE. Mens 52 prosent av befolkningen (som har jobb eller går på skole) svarer at de kjører bil til jobb eller skole hver dag eller flere ganger i uken, er tilsvarende tall for Oslo-beboere 29 prosent. På landsbasis sier 21 prosent at de aldri tar bilen. I Oslo sier 44 prosent av respondentene det samme. – Det er interessant å se at andelen som kjører bil i Oslo er lav og at dobbelt så mange reiser kollektivt. Det viser at alternativet til bilen er bedre enn i resten av landet, og at et godt kollektivtilbud har stor effekt, sier leder for Swecos trafikkavdeling, Kimme Arnesen.

Vi vet at en stor del av bilkjøringen foretas over veldig korte avstander.

– Kimme Arnesen

MINDRE BEHOV. – Potensialet for å skifte ut bilen er stort. Vi vet at en stor del av bilkjøringen foretas over veldig korte avstander. I så måte var stengingen av Smestad-tunnelen interessant. Da økte spesielt salget av el-sykler. Flere fant ut at dette var en god erstatning for bilen når de skulle levere i barnehagen, sier Arnesen. Behovet for å bruke bil i tettbygde strøk er betydelig redusert de seneste tiårene. Også her er det ungdommen som leder an.

FÆRRE FØRERKORT. Mens 80 prosent i alderen 18–24 år tok førerkort i Oslo kommune i 1992, hadde tallet sunket til under 50 prosent for den samme aldersgruppen i 2012. Når færre tar førerkort betyr det på sikt at også færre vil kjøre bil.

KOLLEKTIVT ER VIKTIG. Oslo kommune har den største befolkningskonsentrasjonen og den tetteste bebyggelsen i landet. At hovedstaden også har landets desidert beste kollektivtilbud, er langt på vei forklaringen på at relativt sett færre bruker bilen til jobb her enn i resten av landet. Ved spørsmål om hva som gir oss størst motivasjon til å bytte ut bilen svarer over halvparten av bilkjørerne at billigere og bedre kollektivtilbud er det viktigste.

KJØRER BIL til jobb eller skole hver dag eller flere ganger i uken.

Hevder at billigere eller bedre kollektivtrafikk vil gi størst motivasjon til å bytte ut bilen. Kun 4 prosent oppgir at høyere bilkostnader vil ha samme effekt.

DETTE KAN FÅ FLERE TIL Å BYTTE UT BILEN:
  • På landsbasis hevder 33 prosent at et billigere kollektivtilbud ville gitt dem størst motivasjon til å bytte ut bilen. 27 prosent av respondentene i Oslo hevder det samme.
  • På landsbasis hevder 22 prosent at et billigere kollektivtilbud ville gitt dem størst motivasjon til å bytte ut bilen. 25 prosent mener det samme i hovedstaden.
  • På landsbasis hevder 12 prosent at redusert reisetid ville gitt dem størst motivasjon til å bytte ut bilen. I hovedstaden svarer 19 prosent det samme.
  • På landsbasis hevder kun 7 prosent at tryggere og bedre gang- og sykkelvei ville gitt dem størst motivasjon til å bytte ut bilen. I hovedstaden svarer 6 prosent det samme.
  • Bare 4 prosent svarer at dyrere bilbruk ville gitt dem størst motivasjon til å bytte ut bilen. I hovedstaden svarer bare 3 prosent det samme.
  • Bare 3 prosent på landsbasis mener at vanskeligere parkeringsforhold ville gitt dem størst motivasjon til å bytte ut bilen. I hovedstaden svarer 6 prosent det samme.
NORSTAT-UNDERSØKELSEN
  • Norstat gjennomførte en nettbasert landsrepresentativ undersøkelse for Sweco i desember 2015, med over 1381 respondenter på landsbasis og over 270 respondenter fra hovedstaden.