UNDERSØKELSE AVDEKKER STORE FORSKJELLER I MOTIVASJON OG ENDRINGSVILJE BLANT NORDMENN. VI HAR SPURT FOLKET OM DET GRØNNE SKIFTET.

SPLITTELSE. I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Sweco har over 1300 personer på landsbasis og 270 i Oslo gitt svar på spørsmål om deres egne holdninger til det grønne skiftet. Avdelingsleder for Plan og arkitektur i Sweco Oslo, Mette Eng Pedersen og senior energi- og miljørådgiver Mikael af Ekenstam har analysert de mest sentrale funnene i undersøkelsen. Den største splittelsen finner vi mellom respondenter under 30 og over 40 år.

UNG VILJE. Viljen til å velge grønne løsninger er betydelig større blant unge under 30 år enn for resten av befolkningen. Mens nesten en tredel av de unge kommer til å ta mer miljøvennlige valg i 2016 enn de gjorde i 2015, svarer kun 16 prosent av de over 40 at de vil gjøre det samme. Det kanskje mest interessante med undersøkelsen er likevel svarene på spørsmålet om hva som er den viktigste forutsetningen for å velge mer miljøvennlig fremover. Her svarer 54 prosent at de vil ta mer miljøvennlige valg fordi de mener det faktisk utgjør en forskjell. – Folk har kunnskap om hva som skal til for å oppnå miljøbesparelser. At de i tillegg har tro på at ens individuelle handlinger har betydning, er veldig oppløftende, sier Eng Pedersen. Den nest viktigste forutsetningen er muligheten for å spare penger. 30 prosent av respondentene mener å spare penger er den viktigste forutsetningen for at de skal velge mer miljøvennlig. Her er det en signifikant forskjell mellom kjønn der 36 prosent blant menn synes det viktigste er å spare, mens bare 24 prosent av kvinnene mener det samme.

SPARE PENGER

Flere menn enn kvinner tar miljøvennlige valg når de kan spare penger.

YNGRE VIL BLI GRØNNERE

Nesten dobbelt så mange av de under 30 år vil ta grønnere valg i 2016.

UNDER HALVPARTEN VET.  Selv med de aller beste intensjoner og et samfunn med informasjonsoverskudd skorter det enda på kunnskap, om hvilke valg vi som privatpersoner selv tar som har en positiv eller negativ effekt på miljøet. Under halvparten av respondentene svarer bekreftende på at de har den typen kunnskap.

Staten kan regulere og tilrettelegge for intensivordninger og rammebetingelser, men de kan ikke ordne dette alene.

– Mikael af Ekenstam

STOLER PÅ STATEN. Hele 56 prosent av de spurte tillegger staten hovedansvaret for å skape et mer miljøvennlig Norge. – Staten kan regulere og tilrettelegge for intensivordninger og rammebetingelser, men kan ikke ordne dette alene. Å skape et mer miljøvennlig Norge griper inn på mange områder, ikke minst i byene. Det betyr i praksis at kommunene har en vel så viktig rolle som staten, sier Mikael af Ekenstam som peker på at også bedriftene har et stort ansvar.

GRØNT ANSVAR

Over halvparten mener staten har størst ansvar for å skape et mer miljøvennlig Norge.

DET GRØNNE SKIFTET
  • De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser.
  • Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.
  • Innovasjon og teknologiutvikling er nøkkelen til det grønne skiftet.
  • Kilde: Regjeringen.no
NORSTAT-UNDERSØKELSEN
  • Norstat gjennomførte en nettbasert landsrepresentativ undersøkelse for Sweco i desember 2015, med over 1381 respondenter på landsbasis og over 270 respondenter fra hovedstaden.
  • Norstat er et analyseinstitutt som spesialiserer seg på datainnsamling og felttjenester til profesjonell analyse, forskning og markedsføringsmiljøer.