MOMENTET
MØTET MELLOM MENNESKER, TEKNIKK OG MILJØ

VØRINGSFOSSEN – VILL OG VAKKER. En av Norges mest besøkte naturattraksjoner. Hit kommer turistene langveisfra for å oppleve hvordan Vøringsfossen i all sin kraft stuper 182 meter fra hardangerviddeplatået og ned i Måbødalen. Å komme tett på naturkreftene er et imponerende skue som også krever god sikring for publikum. For å utbedre langvarig slitasje og øke sikkerheten ved Vøringsfossen er Statens vegvesen i gang med en rekke utbedringstiltak. Flere spektakulære konstruksjoner skal gi turistene en mer eventyrlig og trygg naturopplevelse. Arbeidene omfatter blant annet bygging av en cirka kilometer lang promenade rundt juvet med flere utsiktsplattformer, gangbaner, stier og trappebro over elven. Det første nye utsiktspunktet – Nordre utsiktspunkt – ble åpnet 25. mai 2016.

MIN AMBISJON ER Å SKAPE EN HELHETLIG OPPLEVELSE SOM KNYTTER ARKITEKTUR OG NATUR SAMMEN.

– CARL-VIGGO HØLMEBAKK, ARKITEKT

ARKITEKTUR SOM ATTRAKSJON. Norge er kjent for å tilpasse byggverk i krevende terreng. Det preger turistattraksjonene langs de 18 veistrekningene til Nasjonale Turistveger, hvor Vøringsfossen inngår. Arkitektur og kunstneriske uttrykk langs turistveiene skal ikke bare forsterke naturopplevelsene, men være attraksjoner i seg selv.

Inspirert av Vøringsfossens imponerende juv, dramatisk topografi og unik atmosfære, har arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk skapt løsninger som gir turistene mulighet til å se og høre fossen på en bedre måte. – Min ambisjon er å skape en helhetlig opplevelse som knytter arkitektur og natur sammen. Når turistene følger gangstiene, broene og utsiktsstedene langs juvet kommer de tettere på naturelementene, og da blir inntrykkene sterkere, sier Carl-Viggo Hølmebakk.

PÅ KANTEN AV STUPET. Å spille på lag med naturen er utfordrende når arbeidsplassen er på toppen av et juv. – Vi er flere parter som sammen skal realisere uttrykket arkitekten ønsker å få frem. Det stiller blant annet strenge krav til planlegging, risikohåndtering og sikkerhet. Hensynet til HMS (helse, miljø og sikkerhet) kommer alltid først. Da må vi noen ganger akseptere at været slår knockout på planlagt arbeid. Som byggeleder er det mitt ansvar å ha stålkontroll når konstruksjoner på flere tonn skal festes til fjellkanten, forteller byggeleder Rune Angeltveit i Sweco. Det første byggetrinnet av utbedringstiltakene gjennomføres i perioden 2015-2017.

Turistene får nå en bedre opplevelse av Vøringsfossen.
FAKTA
  • Vøringsfossen ligger langs Nasjonal Turistveg Hardangervidda i Eidfjord kommune.
  • Nasjonale Turistveger er underlagt Statens vegvesen, Turistvegseksjonen.
  • Utbedringene ved Vøringsfossen er et spleiselag mellom Statens vegvesen, Eidfjord kommune, Hordaland fylkeskommune og Hardangerrådet. Arkitekt er Carl-Viggo Hølmebakk.
  • Første byggetrinn 2015-2017 gjelder tiltak ved Fossli Hotell. Sweco har byggeledelse og er SHA-koordinator i utførelsesfasen.
  • Hovedentreprenør: Mesta AS. Prosjekterende: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS. Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk.
  • Kilde: Nasjonale turistveger