MOMENTET
MØTET MELLOM MENNESKER, TEKNIKK OG MILJØ

ØVRE FORSLAND KRAFTVERK.  I Leirfjord kommune på Helgeland ligger Øvre Forsland kraftverk som en arkitektonisk perle i naturen. Her har Helgeland Kraft bygget Norges vakreste vannkraftanlegg, som både viser kraftproduksjon på naturens premisser og merverdiene ved kraftproduksjon. Grunnidéene om at Øvre Forsland skal være spektakulært, tilpasses omgivelsene og formidle kraftproduksjonens historie er mer enn nådd.

VERDENS VAKRESTE VANNKRAFTANLEGG. Øvre Forsland kraftverk høster internasjonal anerkjennelse for sin unike arkitektur, designet av Stein Hamre arkitektkontor. I konkurranse med hele verden vant kraftverket i mai 2016 den amerikanske prestisjefylte arkitekturprisen Architizers 2016 A+ Awards. Blant 400.000 stemmer fra 100 land var det fascinasjonen for grønn kraftproduksjon tilpasset unik norsk natur som imponerte aller mest i klassen arkitektur og bærekraft.

NÅR VI SER PÅ SLUTTRESULTATET ER VI STOLTE AV DET VI HAR KLART Å FÅ TIL.

– TORKIL NERSUND, HELGELAND KRAFT

FREMTIDSRETTET ENERGIPRODUKSJON. – Gjennom Øvre Forsland kraftverk håper vi å ha vist at Helgeland Kraft er en innovativ og miljøbevisst kraftutbygger. Når vi ser på sluttresultatet er vi stolte av det vi har klart å få til. Her har vi lagt til rette for bruk av områdene til friluftsliv, og vi har utnyttet vannressursene på en skånsom måte uten at det har kommet nevneverdig i konflikt med miljøverdiene i området sier Torkil Nersund, produksjonssjef i Helgeland Kraft.

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER. Noen av miljøtiltakene har vært å bygge veier med lav fyllingshøyde og broer av limtre som passer godt inn i terrenget. Arkitektonisk er kraftstasjonen inspirert av granskogen i området, lyssatt innvendig og til rettelagt som turmål utvendig. Se film fra Helgeland Kraft om byggeprosessen og den vakre naturen rundt anlegget.

Kraftverket sto ferdig i 2015, utnytter et fall på 157 meter, har en installasjon på 9,9 MW, produserer 33 GWh og gir strøm til 1700 husstander. Som tverrfaglig rådgiver har Sweco utarbeidet konsesjonssøknad, anbudsdokumenter og detaljprosjektert kraftverket.

Grønn kraftproduksjon tilpasset unik norsk natur.