Behovet for rendyrkede prosjekteringsledere i bygg- og anleggsprosjekter øker i takt med krav til effektivitet, og stadig større og mer kompliserte prosjekter innenfor byutvikling og urbanisering.

Vellykket tverrfaglig prosjektering krever en dedikert leder som kan jobben sin til fingerspissene og bidrar til merverdi for byggherren. – Prosjekteringsledelse er i første rekke en koordineringsjobb som krever entusiasme og tydelig lederskap, sier Linda Hårvik, avdelingsleder for prosjektledelse og prosjektadministrasjon i Sweco.

Linda Hårvik leder et team med allround lederegenskaper.

SPESIALISERTE LEDERE. Tradisjonelt har seniorene i byggfaget gått inn i rollen som prosjekteringsledere, gjerne også med ansvar for ett av fagområdene i tverrfaglige prosjekter. Hårvik peker på at de fleste oppdragsgiverne for større byggeprosjekter nå legger mer vekt på allround-egenskaper innen ledelse, og ønsker prosjekteringsledere med sterke koordineringsevner.

PROSJEKTERINGSLEDELSE ER I FØRSTE REKKE EN KOORDINERINGSJOBB SOM KREVER ENTUSIASME OG TYDELIG LEDERSKAP.

– LINDA HÅRVIK

– Vi ser at prosjektene blir større og mer komplekse med flere fag og aktører involvert. Slike prosjekter trenger en leder som er spesialisert i rollen og dedikert til prosjekteringsprosessen. Noe av det viktigste er å etablere effektive og gode prosjekteringsplaner, og få det flerfaglige teamet til å jobbe godt sammen. Prosjekteringslederen må ta «lederhatten» på seg. Selvsagt er sterk byggfaglig bakgrunn også viktig, men du behøver ikke være supersenior, sier Hårvik.

For å møte kundenes krav til profesjonell prosjektgjennomføring, rendyrker Sweco prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse som egnet tjenesteområde. Kompetanse på ledelse, prosjektprosess og kontrakt er viktigst. Rolleforståelse, evne til å kommunisere, håndtere konflikter og forstå når tiden er inne til å handle, er også egenskaper Hårvik fremhever som nødvendige for en god prosjekteringsleder.

VI SER AT PROSJEKTENE BLIR STØRRE OG MER KOMPLEKSE MED FLERE FAG OG AKTØRER INVOLVERT. SLIKE PROSJEKTER TRENGER EN LEDER SOM ER SPESIALISERT I ROLLEN OG DEDIKERT TIL PROSJEKTERINGSPROSESSEN.

– LINDA HÅRVIK

FRA STÅLKONTROLL TIL NYSKAPENDE. – Det handler for eksempel om å skape flyt i prosjekteringen og unngå at faggrupper venter på hverandre eller må omprosjektere på grunn av dårlig koordinering. Vi ønsker også at prosjekteringslederne våre skal inspirere faggruppene til å gi hverandre innspill og bidra til gode og innovative løsninger. Prosjekteringslederen er bindeleddet fra prosjekteringsgruppen til byggherren og prosjektlederen, og er dermed også «kommunikasjonsansvarlig» for prosjekteringsprosessen.

Vellykket prosjektering handler om at alle involverte kjenner oppgaven og hvilke rammebetingelser som gjelder, både teknisk og med hensyn til tid og budsjett. Det gjelder å sørge for en riktig leveranse i henhold til oppdragsgivers ønsker og krav. – Utfordringen er å være en god leder for prosessen, klare å formidle til prosjekteringsgruppen hva byggherren er ute etter, og samtidig være en nyskapende og god rådgiver for kunden, sier Hårvik.

OLJEN I PROSJEKTMASKINERIET. To ulike oppdrag, det ene tilknyttet Norges Idrettshøgskole i Oslo og det andre Pir Nord på Oslo Lufthavn, Gardermoen, viser hvordan prosjekteringslederen jobber i praksis.