Innen ti år vil prosjekteringsmetodikk være det desidert viktigste kriteriet når byggherrer velger prosjekteringsleverandør.

Jeg er overbevist om at prosjekteringsmetodikk vil være det desidert viktigste, også viktigere enn pris. Det er den beste måten å sikre maksimal verdi av prosjektet. Byggherren er opptatt av å få et riktig prosjekt, og en riktig løsning for sitt behov. Et par hundrelapper opp på timeraten har liten betydning hvis du er sikker på at du får den beste løsningen, sier Alexander Smidt Olsen i Metier. Han presenterte sine fremtidsvyer på Swecos seminar om «nye metoder innen prosjekteringsledelse».

OM TI ÅR TROR JEG DET GENERELLE MODENHETSNIVÅET OG BRUKEN AV METODIKK VIL VÆRE HØYERE FORDI BYGGHERRENE ETTERSPØR DET.

– ALEXANDER SMIDT OLSEN

Smidt Olsen understreker at god prosjekteringsledelse både handler om å finne riktig løsning og om å styre leveransen inn til avtalt tid, kostnad og kvalitet. I tillegg må man ha kontroll på endringer. Detaljert planlegging og metodisk tilnærming er den beste måten å håndtere slike prosesser, som alltid innebærer endringer og overraskelser.

MER Å HENTE PÅ METODEUTVIKLING. Han peker på at mange byggherrer i dag opplever prosjekteringsprosesser ute av kontroll. En av årsakene er lav grad av metodisk tilnærming i prosjekteringsprosessen. I tillegg er det er ofte lite bevissthet omkring hva ulike metoder løser og ikke løser. Det kan også være krevende å implementere ny prosjekteringsmetodikk. – Om ti år tror jeg det generelle modenhetsnivået og bruken av metodikk vil være høyere fordi byggherrene etterspør det, sier Smidt Olsen.

TEKNOLOGI VIL GI MULIGHETER, MEN STYRING OG KONTROLL ER GRUNNLEGGENDE FOR ALL PROSJEKTERING, OG VIL FORTSATT VÆRE DET.

– ALEXANDER SMIDT OLSEN

GANGBART OM 30 ÅR. – Hvordan vil prosjekteringsmetodikken utvikles videre i løpet av denne tiden? – De grunnleggende prinsippene som Metier og de andre aktørene presenterte her i dag vil være gangbare om 10, 20 og 30 år. Det kommer ikke til å endre seg vesentlig. Men det er åpenbart at det vil komme elementer som vil effektivisere prosessene ytterligere. Teknologi vil gi muligheter, men styring og kontroll er grunnleggende for all prosjektering, og vil fortsatt være det.