Sesonglagring av solenergi er velutprøvd i utlandet. I Norge ligger alle forhold til rette, og det er på tide å satse på denne teknologien her til lands, mener Swecos ekspert på området.

STORT BEHOV. Sesonglagring innebærer, slik navnet tilsier, å lagre energi fra én sesong til en annen. I følge Usman Ijaz Dar, energirådgiver i Sweco, har Norge et særlig behov for denne typen løsning. – Vi bor i et kaldt land, hvor bygninger benytter store mengder energi til oppvarming. Samtidig er det en mismatch mellom behov og produksjon. Solen skinner først og fremst på sommeren, når behovet for oppvarming er lavt. I vinterhalvåret, når radiatorene står på full guffe og vi trenger mye energi, glimrer solen med sitt fravær. Sesonglagring er en åpenbar løsning på dette problemet, sier Dar.

Vi bor i et kaldt land, hvor bygninger benytter store mengder energi til oppvarming. Samtidig er det en mismatch mellom behov og produksjon.

– Usman Ijaz Dar

MOT NULLENERGIBYGG. De seneste årene har vi kommet svært langt med isolasjon og energieffektivitet i bygg. Det reduserte energibehovet gjør at solen er blitt en stadig mer relevant energikilde. Nå trenger vi å investere i teknologi og metoder som muliggjør lagring av energi fra én årstid til en annen. Dette kan bli en viktig brikke for bygg som vil oppnå nullenergi-standard, mener Dar.

Usman Ijaz Dar

ULIKE METODER. Han presiserer at dette er en storskala-løsning som ikke egner seg for en enebolig, men passer godt til en leilighetsblokk eller en gruppe rekkehus. Han forklarer at det finnes mange ulike måter å lagre denne typen energi på mellom årstider. Metoden som egner seg best for Norge, blant annet på grunn av gode geologiske forhold, innebærer å pumpe overskudd av solvarme ned i et borehull på 30 til 50 meters dybde. Når solen ikke skinner og varmen trengs, sirkuleres den tilbake til byggene.

– Sesonglagring av solenergi er blitt utprøvd med stort hell i flere land hvor klimaet minner om det norske, blant annet i Danmark, Tyskland og Canada. Nå er det på tide at også vi nordmenn tør å satse på dette, avslutter Dar.

Nå trenger vi å investere i teknologi og metoder som muliggjør lagring av energi fra én årstid til en annen. Dette kan bli en viktig brikke for bygg som vil oppnå nullenergi-standard.

– Usman Ijaz Dar