Statsbygg sender sterke signaler til byggebransjen om å utvikle ny metodikk og nye metoder for prosjekteringsledelse. Sweco er godt forberedt på å møte fremtidens krav.

TRADISJONELLE METODER BRINGER OSS IKKE VIDERE. Derfor er det opp til bransjen å ta signalene og drive egenutvikling. Vi må ha et marked som kan levere det vi er ute etter. Vi må ha færre feil, høyere kvalitet på byggene og leveranser på tid, sier seniorarkitekt Anders Kalstad i Statsbygg.

På seminaret Sweco arrangerte om «nye metoder innen prosjekteringsledelse», presenterte han Statsbyggs erfaringer med Lean-prosjektering ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, sammen med Sven Wertebach. Kravet til rådgiverne om bruk av Lean var vektet 15 prosent og kravet til entreprenørene var vektet 20 prosent i tildelingskriteriene. Det forteller mye om hvor viktig det er for selskapet å lede an utviklingen av nye prosjekteringsmetoder.

TRADISJONELLE METODER BRINGER OSS IKKE VIDERE. DERFOR ER DET OPP TIL BRANSJEN Å TA SIGNALENE OG DRIVE EGENUTVIKLING.

– ANDERS KALSTAD

GODT FORBEREDT. Gjennom en rammeavtale bistår Sweco Statsbygg med prosjekteringsledelse. – Vi må være godt forberedt på å møte alle utfordringer våre oppdragsgivere gir oss. Det er en av grunnene til at Sweco rendyrker prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse som eget tjenesteområde, sier Linda Hårvik, avdelingsleder for prosjektledelse og prosjektadministrasjon i Sweco.

BEDRE SAMHANDLING. – Statsbygg har en ambisjon om å være ledende i bransjen. Vi skal bidra til å vise vei, prøve nye ting og utforske. Det er viktig for oss å ligge i front, men vi snur ikke hele skuta på ett prosjekt. Det tar tid å implementere, men vi ønsker å utvikle oss og gå i takt med bransjen, sier Kalstad.

VI MÅ VÆRE GODT FORBEREDT PÅ Å MØTE ALLE UTFORDRINGER VÅRE OPPDRAGSGIVERE GIR OSS.

– LINDA HÅRVIK

ER DERE BLITT LEAN-FRELSTE ETTER KUNSTHØGSKOLEPROSJEKTERINGEN? – Det jeg er blitt frelst på er å benytte Lean-metodikken til å få bedre samhandling. Men vi kan aldri sette to streker under svaret. Målet må være at bransjen er flink til å ta i bruk de delene av ulike metodikker som passer i den settingen vi er i. Det krever kontinuerlig utvikling, og streben etter å finne nye og bedre løsninger, sier Kalstad.

LÆRINGSPROSESS. Statsbygg ser en klar positiv effekt på prosjekteringsprosessen ved Kunst- og designhøgskolen. – Med Lean har vi fått et kvalitativt mye bedre produkt innenfor samme budsjett. Vi er ferdige på tid, og mengden feil er mindre. Disse konkrete tingene gir positive signaler. Det blir vanskelig å gå tilbake til tradisjonell måte å jobbe på når vi har vært gjennom et Lean-prosjekt. Samtidig er det alltid slik at man ikke vil lykkes med alt første gang man prøver. Det er en læringsprosess, sier Wertebach.