Butikker vil legges ned og arbeidsplasser vil forsvinne. Det er eiendomsutvikler Carl Erik Kreftings spådommer dersom Oslo sentrum gjøres bilfritt for fort.

– Jeg skal være litt negativ, så hold dere skikkelig fast, sa Carl Erik Krefting i Søylen Eiendom da han innledet sitt foredrag under Sweco-dagen, med tema grønt samspill.

Krefting er slett ikke uenig i at et bilfritt Oslo innenfor Ring 1 er en god idé. I så måte er han på linje med de øvrige aktørene i Ruter, Hafslund, ZERO og Oslo kommune, som presenterte sine roller i kampen for å få klimautslippene i byen ned mot nullnivå. Krefting er imidlertid skeptisk til tempoet i prosessen. Det går for fort, mener han.

MÅ UTVIKLES SAKTE. – Jeg mener det bør ta mellom fem og ti år å gjøre sentrum bilfritt innenfor Ring 1. Vi kan ikke fjerne alle bilene før vi har teknologiske løsninger som gjør at kunder og varetransport kan komme inn. Det er ingenting i veien for å utvide gågatenettet og opprette bilfrie oaser innenfor Ring 1, men å stenge hele området for biltrafikk i løpet av to år er for hurtig. Det må utvikles saktere ellers dreper vi bylivet, sier Krefting som viser til studier fra Brussel, der en tilsvarende operasjon ikke fikk et heldig utfall.

Han mener også at erfaringer fra oppretting av bilfrie soner i Oslo viser at næringslivet kan støte på problemer. Da parkeringsplassene i Kirkegaten ble fjernet i 2011, ble 26 butikker lagt ned. 24 av dem er aldri blitt gjenåpnet. Tilsvarende skjedde i Thereses gate på Bislett.

JEG MENER DET BØR TA MELLOM FEM OG TI ÅR Å GJØRE SENTRUM BILFRITT INNENFOR RING 1. VI KAN IKKE FJERNE ALLE BILENE FØR VI HAR TEKNOLOGISKE LØSNINGER SOM GJØR AT KUNDER OG VARETRANSPORT KAN KOMME INN.

– CARL ERIK KREFTING

VELGER KJØPESENTRE. – Og det er først og fremst nisjebutikkene som vil bli rammet, sier eiendomsutvikleren som peker på at Oslos politiske ledelse heller ikke har gjennomført noen konsekvensanalyse. – Konsekvensen er at kundene vil kjøre mer bil til kjøpesentrene utenfor byen, og det er ikke det vi vil, sier Krefting.

Fakta
  • Søylen Eiendom AS er en stor eiendomsbesitter i Kvadraturen og i bykjernen, rundt Egertorget, der Søylen har bygget opp Oslos High End shopping distrikt.
  • Carl Erik Krefting arbeider aktivt for gårdeiere og handelsstanden i Oslo, og er opptatt av at byen skal være levende og tilby gode shopping- og restaurantopplevelser.
Carl Erik Krefting