Færre og større veiutbyggingskontrakter utløser nye samarbeidsformer mellom rådgiver og entreprenør. BIM forener miljøene, bedrer samhandlingen i prosjektene og gir mer effektiv veiutbygging.

Det er ikke lenger bare Statens vegvesen som bygger veier i Norge. Etableringen av det statlige veiselskapet Nye Veier har skapt endringer i markedet for veiprosjekter. Tidligere tok rådgivende ingeniører som Sweco oppdrag direkte fra byggherren, planla, prosjekterte og laget tegninger som entreprenørene produserte etter. Nå er prosjektene blitt så store at entreprenørene selv tar totalentreprisen, og inngår partnerskap med de underleverandørene som kreves for å prosjektere og legge grunnlag for byggeprosessen.

– Kontraktene blir færre og større. Det utløser ny arbeidsmetodikk og nye samarbeidsformer mellom entreprenør og rådgivere. Her har BIM fått en sentral rolle, sier BIM-strateg Terje Glad i Sweco.

FORENER TEORI OG PRAKSIS. Prosjektutviklingen er nå i mye større grad sentrert rundt 3D-modeller. I praksis innebærer dette at rådgivere og entreprenører, som før satt på hver sin side av bordet, nå tilbringer mye mer tid sammen rundt 3D-modellen, og i større grad utvikler prosjektene i fellesskap.

– Rådgiver og entreprenør snakker i utgangspunktet to ulike språk basert på teori og praksis, men nyskapende bruk av 3D-modeller bidrar til at samhandling og kommunikasjon går knirkefritt. Med utgangspunkt i BIM-modellen kan vi kombinere vår ekspertise på planlegging og prosjektering med entreprenørens utbyggingsekspertise. Dette bidrar til å skape felles forståelse, og det er lettere å gjøre endringer, forteller Glad.

Det er lett å flytte en tunnel en meter i BIM-modellen, men verre og dyrere å gjøre en slik endring etter at prosjekteringen er ferdig.

– Terje Glad

SMART OG SMIDIG. Sweco benytter den NASA-utviklede arbeidsmetoden ICE, som er veldig konkret og godt egnet til å gjennomføre samferdselsprosjekter.

– Vi vet nøyaktig hvilke ressurser vi trenger og når vi trenger dem. Det blir effektive arbeidsmøter når vi vet at vi snakker om de samme tingene, kan klargjøre hverandres behov og unngå misforståelser. Vi ser også løsninger som kanskje ikke ville blitt aktuelle i en tradisjonell prosess. Vi har gjort mange målinger av effektiviteten. Konklusjonen er at det i hovedsak blir færre feil, og de feilene som oppstår klarer vi å luke ut tidligere i prosessen. Det er lett å flytte en tunnel en meter i BIM-modellen, men verre og dyrere å gjøre en slik endring etter at prosjekteringen er ferdig. Alt i alt får vi bygget veiene smartere og smidigere, sier Glad.

UTVIKLER SAMARBEID. Gjennom et samarbeid om en totalentreprise på Riksvei 36 har Sweco og Veidekke drillet arbeidsmetodikken. En nøkkelfaktor er å få inn så mye informasjon om et område så fort som mulig. Teamet brukte to dager på å sette sammen en smart 3D-modell ut fra eksisterende situasjon. Ved å benytte seg av data hentet inn ved hjelp av laserscanning av terrenget fra fly, kunne de danne seg et nøyaktig bilde av terreng og grunnforhold, eksisterende vei, bygninger, lyktestolper, og andre sentrale elementer som dannet grunnlag for 3D-modellen. I modellen berikes fysiske objekter, for eksempel hus, av ikke-fysisk informasjon, blant annet om hjemmelshavere og eiere.

– Rv36 var et fint prosjekt å utvikle samarbeid og nye måter å jobbe på, og det gjør oss bedre i stand til å kunne konkurrere om de store kontraktene når de kommer. Nye Veier er en interessant oppdragsgiver som stiller krav til å jobbe og bygge smartere. Vi blir tvunget til å tenke nytt og skape de smarte løsningene for å vinne anbud. Det er ikke bare å dumpe prisen.

VDC er en av grunnene til at vi valgte å samarbeide med Sweco. De har et bevisst forhold til den prosesstankegangen som passer oss bra.

– Christian Mikkelsen

GODE ERFARINGER. Veidekke har gode erfaringer med samarbeidet, forteller prosjekteringsleder Christian Mikkelsen.

– Når vi er samlokalisert i arbeidsmøter og de rette personene kan jobbe sammen rundt en 3D-modell, får vi lettere en felles forståelse for hva oppgaven og løsningen faktisk er, og vi kan bruke informasjonen når den er relevant. Det gjør det mulig å optimalisere løsningen forholdsvis tidlig i tråd med byggherrens krav. Da blir det også enklere å prise oppdraget riktig, sier Mikkelsen.

Erfaringene fra Rv36 vil komme til nytte i arbeid mot fremtidige, betydelig større jobber Nye Veier skal prosjektere og bygge.

– Sweco og Veidekke har samme tenkemåte om bruken av BIM og VDC (Virtual Design and Construction). VDC er en av grunnene til at vi valgte å samarbeide med Sweco. De har et bevisst forhold til den prosesstankegangen som passer oss bra, sier Mikkelsen.