En detaljert 3D-modell for prosjekteringen av dobbeltspor på InterCity Dovrebanen la grunnlaget for et svært velfungerende og prisbelønnet samarbeid mellom Rambøll og Sweco.

Den tverrfaglige modellen ble vedlikeholdt og oppdatert basert på data for eksisterende situasjon (grunnlagsmodeller) og prosjekterte data fra de ulike fagene. Denne jobben ble utført av et team satt sammen av geomatikere og BIM-eksperter fra Rambøll og Sweco, på oppdrag fra Bane NOR (tidligere Jernbaneverket).

– Dette samarbeidet gjorde det mulig å utveksle kompetanse og erfaringer på tvers av Rambøll og Sweco. Prosjektorganisasjonen som helhet dro nytte av å kunne bruke modellen som en felles plattform for informasjon og kommunikasjon under arbeidet. Alle kunne se og forstå utformingen av de ulike alternativene og konsekvensene av disse, sier BIM-koordinator Atle Høidalen som ledet Swecos BIM-team i prosjektet.

Dette samarbeidet gjorde det mulig å utveksle kompetanse og erfaringer på tvers av Rambøll og Sweco.

– Atle Høidalen

NYTTIG INFORMASJONSVERKTØY. Planleggingen av nytt dobbeltspor gjennom Hamar har vært et omstridt tema, og debatten har vært preget av mye uenighet om hvilke alternativer som skal velges. I denne sammenhengen var 3D-modellen til stor nytte i Bane NORs informasjonsarbeid mot publikum og politikere.

– Med den tverrfaglige modellen som grunnlag for visualisering gjennom bilder og filmer, kunne Bane NOR presentere de ulike alternativene mest mulig realistisk for publikum, ikke bare som et sluttprodukt, men også underveis i arbeidet med å utarbeide de ulike alternativene innenfor hver korridor, sier Høidalen.

POSITIV RESPONS. Dette gjorde det mulig for publikum å delta i debatten på et tidlig tidspunkt i planleggingen, både på folkemøter og gjennom debatt i nettaviser og sosiale medier.

– Bruken av illustrasjoner og film fra 3D-modellen ble positivt mottatt av publikum og politikere. Særlig publikum har ønsket seg enda flere bilder og visualiseringer fra modellen, for å kunne danne seg et best mulig bilde av de ulike løsningene og konsekvensene de medfører, sier Høidalen, som sammen med Rambøll Sweco ANS og Bane NOR var til stede i Las Vegas for å motta den høythengende prisen AEC Excellence Awards i kategorien «Large Infrastructure Projects».

– Prisen er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjorde for InterCity på Dovrebanen. Det viser at vi holder høyeste internasjonale nivå, sier Høidalen.

Særlig publikum har ønsket seg enda flere bilder og visualiseringer fra modellen, for å kunne danne seg et best mulig bilde av de ulike løsningene og konsekvensene de medfører.

– Atle Høidalen