Håndtering av overvann var en sentral del av Swecos arbeid med å utbedre og fornye Solbergbekken i Bærum. Og vassdraget besto stresstesten da styrtregnet satte inn.

Solbergbekken og parken i Skytterdalen i Bærum har vært gjennom en ansiktsløfting. Sweco skulle i forprosjektet vurdere løsninger for å håndtere rent overvann, blandet overvann og spillvann, og rent spillvann som rant i rør nedover dalen og ble samlet opp i et felles renseanlegg.

– Å samle overvann og spillvann i samme ledninger er en dårlig løsning fordi det gir en unødvendig stor belastning på renseanlegget. Bærum kommune gikk for forslaget om å åpne bekken som erstatning for gammelt overvannsrør, og å separere kloakken i eget nytt rør for videre transport til renseanlegget. Enkelte steder var det gamle røret i så vidt god stand at det kunne rehabiliteres, noe som ofte er en rimeligere løsning enn å legge nytt rør. Vi studerte gamle kart som viste hvor bekken lå før den ble lagt i rør. Terrenget var omformet gjennom årenes løp, så vi klarte ikke å gjenskape det helt, men vi forsøkte å legge bekken i det opprinnelige løpet der det lot seg gjøre. Vi har tilført en mye brukt turvei og grøntdrag flere kvaliteter enn det hadde tidligere, sier Cecilie Kure, landskapsarkitekt og fagansvarlig i prosjektet.

Vi har tilført en mye brukt turvei og grøntdrag flere kvaliteter enn det hadde tidligere

– Cecilie Kure

BESTO REGNTESTEN. Skytterdalen er det laveste punktet i området, og får tilsig av overflatevann og vann fra gater og tak fra hele Løkebergfeltet ovenfor. Utfordringen var å håndtere stor variasjon i vanntilførselen. Beregningene måtte ta hensyn til ekstremvær, og konstruksjonen måtte dimensjoneres ut fra en bestemt maksimal vannmengde. Samtidig var det visuelle viktig. Sweco måtte sørge for at bekken ble mer enn en steinørken under tørkeperioder.

Ventetiden på å få testet løsningen ble ikke lang. Da himmelens sluser på ettersommeren åpnet seg og førte til en flom, gikk konstruksjonen mer eller mindre opp til «eksamen».

– Det var store vannmengder. Bekken var fylt til randen, men konstruksjonen sto seg gjennom testen og bekreftet at den er dimensjonert riktig, sier Kure.

MER ENN ET MILJØTILTAK. Prosjektet har gitt stor miljøgevinst, men er mer enn et miljøtiltak. Kure får jevnlig tilbakemeldinger fra dem som ferdes der om at dalen har blitt en ny og positiv opplevelse.

– Vi søker alltid muligheter for å skape gode løsninger av de utfordringene klimaendringer gir, og bruker overvannet der det er. I dette tilfellet klarte vi å tilføre verdi til området samtidig som vi avlaster renseanlegget, sier Kure.