Norske utbyggere begynner å få øynene opp for å utnytte mulighetene klimaendringer og mer nedbør skaper. Sweco spiller på lag med værgudene.

Klimaendringene fører med seg mer ekstremnedbør og flere og større flommer. Skal vi tro klimaekspertene, har vi bare sett begynnelsen. Problemet er at dagens overvannssystemer ikke er dimensjonert for å håndtere nedbørsmengdene som kommer når værgudene slår seg vrange. Økende urbanisering med mer asfalt og betong som vannet kan flomme på, og mindre jord som kan absorbere vannet, forsterker problemet.

Konsekvensen er mer direkte skade på bygninger og infrastruktur for kommuner og private utbyggere, men også indirekte skader som tap av produksjon og omsetning for næringslivet, forurensningsskader og dyrere forsikringer.

Vi må tenke nytt og utnytte vannet som en ressurs.

– Julie Soufflard

ÅPNE LØSNINGER. Julie Soufflard er overvannsansvarlig i Swecos fagråd, og jobber i VA-avdelingen ved selskapets Oslo-kontor. Hun jobber daglig med å skape kreative løsninger av problemene ekstremnedbør skaper.

– Vi må tenke nytt og utnytte vannet som en ressurs, skape flerfunksjonelle overflater og flere spennende, åpne løsninger som kan håndtere problemet, og samtidig tilføre estetiske elementer. Dette er vi i gang med i Norge, og i Sweco har vi gjennomført spennende prosjekter med regnbed og grønntak som samler opp vannet, og kan fordrøye og forsinke det på vei mot åpne bekker eller rør. Det er mange kommuner i Norge som er blitt oppmerksomme på overvannsproblematikk nå, og tar hensyn til det. I andre land har de holdt på med det lengre, sier Soufflard, som trekker frem Danmark og hovedstaden København som et foregangseksempel.

MÅ TØRRE. Kunnskapen om hvordan problemet skal håndteres er tilgjengelig. Sweco samarbeider tett med søsterselskapene i Sverige og Danmark for å overføre erfaringer til norske forhold. Soufflard understreker at kreative løsninger må skapes gjennom et tett samarbeid mellom VA-ingeniører, landskapsarkitekter og andre fag som geologer, geoteknikere og hydrologer, for å skape løsninger med estetikk og god funksjonalitet.

– Det går i riktig retning. Vi ser at håndtering av overvann kommer tidligere inn i prosjektene. Kommunene jeg har jobbet med vil ha det med allerede i rammefasen. Da er det mulig å skape gode løsninger. Vi må tørre å prosjektere på nye måter og vi trenger kunder som har lyst til å prøve seg, sier Soufflard, som for tiden jobber med overvannsstrategi i Bærum kommune.

RENSING OG VEDLIKEHOLD. Hun peker på at miljø, rensing og vedlikehold også er viktige forhold å ta hensyn til.

– Med den raske byveksten vi har i vente, er det viktig å også ha løsninger for rensing av overvannet. Vi må ikke bare tenke kvantitet, men også kvalitet. Samtidig må vi ta høyde for vedlikehold av løsningene. Selv de beste løsningene fungerer ikke over tid hvis de ikke vedlikeholdes

Vi må ikke bare tenke kvantitet, men også kvalitet.

– Julie Soufflard