Bevilgning av FoU-midler til akustikkmiljøet i Sweco viser seg å være vel anvendte penger. Utvikling av spesialprogramvare har gitt miljøet solid konkurransekraft.

FoU-midlene ble innvilget for tre år siden og er brukt til å utvikle spesialtilpasset programvare som forenkler beregningsarbeidet betydelig.

– Når vi beregner støy inne i boliger i prosjekter for de store anleggseierne – Statens Vegvesen og Bane NOR – er vi pålagt å bruke deres programvare. Dette fungerer greit, men siden vi registrerer en masse detaljer som rom, vinduer og ventiler er det krevende å holde oversikt når registreringen er i et tekstbasert program. Derfor har vi utviklet et grafisk grensesnitt der vi tegner opp hver bolig. Programmet tar seg av registreringen i anleggseierens program, sier Pål Szilvay, gruppeleder Akustikk ved Swecos Oslo-kontor.

Ved å jobbe grafisk blir innleggingen av data raskere og mer intuitiv. Det blir færre feil som må korrigeres. Kontroll, endring og oppfølging blir både mer oversiktlig og bedre, og rapporter genereres automatisk.

Dette gir oss en stor konkurransefordel. I Norge er det ingen andre rådgivere som bruker tilsvarende programvare.

– Pål Szilvay

KONKURRANSEFORDEL. Ved å jobbe grafisk blir innleggingen av data raskere og mer intuitiv. Det blir færre feil som må korrigeres. Kontroll, endring og oppfølging blir både mer oversiktlig og bedre og rapporter genereres automatisk.

– Dette gir oss en stor konkurransefordel. I Norge er det ingen andre rådgivere som bruker tilsvarende programvare. Vi sparer penger for kunden, øker vår margin og slipper en mye punche-arbeid. Det er kjedelig å stå ved samlebåndet og kutte pølser, men ganske artig å lage en maskin som gjør jobben for deg, sier Szilvay.

VEL ANVENDTE PENGER. Sweco vant nylig en kontrakt for Nye Veier for prosjektering av støytiltak for rundt 1200 eiendommer langs nye E6 – den største kontrakten noensinne i sitt slag i Norge. Her anvender Swecos rådgivere programvaren. Oppdraget krever også at Sweco må gjøre avtaler om befaring med alle huseierne. Å organisere slike avtaler med hver enkelt er en svært tidkrevende jobb, og det har vært mange som ikke møter opp til avtalene og må kalles inn på nytt. Dette problemet er løst ved å bruke automatiske systemer som varsler huseierne med SMS. Alle som møter er dessuten med i trekningen av gavekort.

– Vi tror også dette har hatt en positiv effekt, for nå møter nesten alle til avtalt tid! Vi blir mer og mer avhengig av å bruke avanserte dataverktøy for å være effektive nok til å vinne store kontrakter. Vi er glade for at Sweco viste oss tillit og bevilget midler til å utvikle denne programvaren. Det ser ut til å være vel anvendte penger, sier Szilvay.

Vi blir mer og mer avhengig av å bruke avanserte dataverktøy for å være effektive nok til å vinne store kontrakter.

– Pål Szilvay