Gunstig beliggenhet med tilgang på rikelige mengder grønn energi, var en viktig faktor for at Apple investerer 6,3 milliarder danske kroner i et gigantisk datasenter i Viborg.

Det er ikke småtteri Apple skal bygge i den relativt lille danske byen Viborg. Datasenteret ved Foulum i den østlige delen av kommunen blir et av verdens største, og investeringen er den største utenlandske investeringen i dansk historie.

ANONYM. Viborg konkurrerte med en rekke andre steder i Europa, og prosessen for å få den amerikanske teknologigiganten på kroken gikk over flere år.

– Viborg kommune hadde ikke kjennskap til hvem den potensielle investoren var, og vi visste heller ikke hvilke andre lokaliteter vi konkurrerte med, forteller kommunens nærings- og utviklingssjef Anders Holm som presenterte prosjektet under Swecodagen 10. oktober.

Viborg la ned mye arbeid og tålmodighet i å besvare spørsmål i en 400-punkts sjekkliste som dannet grunnlag for utvalget. Apples rådgivere tilbragte også mye tid i byen for å gjennomføre intervjuer med kommunens fagfolk. Viborg scoret høyest og gikk til sist seirende ut av konkurransen. Apples valg fikk stor oppmerksomhet over hele verden.

Energi og miljø betyr ikke alltid mest for alle, men for Apple var det viktig.

– Anders Holm

FORSYNINGSSIKKERHET. Det er et hav av relevante kriterier som må oppfylles for å nå opp i slike konkurranser. Adgang til rikelige mengder strøm fra uavhengige kilder er sentralt. Politisk og økonomisk stabilitet, og naturlige geologiske forhold som at Danmark ikke er utsatt for jordskjelv eller tsunamier, er andre betydningsfulle faktorer.

– Energi og miljø betyr ikke alltid mest for alle, men for Apple var det viktig. At en 400 kilowatt kabel med energi fra ren, norsk vannkraft passerer forbi Viborg på vei til Tyskland, er en positiv faktor i kombinasjon med ren energi fra danske vindmøller. Vi ligger tett på fire strømkilder. Det gir forsyningssikkerhet – og er avgjørende, sier Holm.

BETALER FOR HØY MILJØSTANDARD. Han peker på at det for Apple er det god politikk å kunne redegjøre for at selskapet er Co2-nøytralt. Ønsket om compliance – at alle aktiviteter skal gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer – strekker seg veldig langt. Derfor er det avgjørende at datasentrene Apple har i Europa er så bærekraftige som mulig.

– Datasentre og dataindustrien vokser. Det er økende bevissthet om koblingen mellom strømforbruk og miljømessige aspekter. Apple ønsker å ligge i toppen når det gjelder alle forhold rundt miljø – og betaler gjerne for høyeste standard. De har ambisjoner om å gjøre datasenteret i Viborg til et av sine grønneste, sier Holm.