Tenk deg at du skal flytte en hel havn ut av sentrum. Ikke bare skal den nye havna ta i mot flere skip og mer varer, den skal også gjøre verden grønnere. Hvor starter du?

– Jeg vil helst ikke snakke om løsninger så tidlig i prosjektet, begynner industrirådgiver Arne Bratli i Sweco. – Nå er det først og fremst viktig å etablere en riktig og inkluderende prosess. Så kommer de gode løsningene av seg selv.

Kanskje er det ikke så merkelig at Arne har den innstillingen. Som industrirådgiver er hverdagen over middels prosessorientert.

– En av de største tidstyvene i alle produksjoner er jo venting, forklarer Arne. – Derfor er det viktig å etablere riktige buffere, for eksempel.

Se for deg at du tar i mot en kasse på et samlebånd hvert andre minutt. Selv om du bare flytter den kassa en gang hvert hundreogtjuende sekund, må du likevel stå der. Men etablerer du en sone der varene hoper seg opp en gang i timen, frigjør du plutselig en masse tid du kan bruke på noe mer konstruktivt enn å vente.

– Ofte ser man tekniske løsninger som utslagsgivende for hvor effektiv drift man får. Men det største forbedringspotensialet er ofte hvordan vi mennesker jobber sammen. Teknologi er jo ikke et mål, men et middel.

Sammen med Tyrholm & Farstad, ser Sweco på hvordan vi effektivt etablerer en ny havnevirksomhet i Ålesund. For å frigjøre areal langs strandpromenaden, vil Ålesund flytte havna til Flatholmen som ligger litt lenger ut. I dag er det en kai og et havneløp der, en håndfull containere og noen parkerte biler. Med andre ord; øredøvende stillhet før stormen.

Vil du ta ansvar for fremtidens bærekraftige energi- og industriløsninger?

SWECO søker avdelingsleder for energi og industri.
Les mer på sweco.no.