Skipsfarten står overfor store utfordringer i å redusere klimagassutslipp. I år åpnet Vippetangen høyspent landstrømanlegg som hvert år kan spare Oslo havn for utslipp tilsvarende 1300 biler.

– Landstrømanlegget gir elektrisk kraft til fergene ved hjelp av en kabelkran, og den rene strømenergien er bærekraftig samtidig som den reduserer den lokale luftforurensningen. Når fergene på denne måten kan bidra til lavere klimautslipp og utviklingen av grønn teknologi, er dette et viktig ledd i målet om Oslo som en nullutslippshavn, forklarer energirådgiver i Sweco Arild Thorvaldsen.

Landstrøm gjør at cruiseskipene kan slå av dieselmotoren og bruke grønn energi mens de ligger fortøyd, Da sparer de både miljøet og kostnader i drivstoff. Sweco var med i alle fasene av prosjektet, og anlegget ble støttet av Enova med 9 millioner kroner.

Vippetangen landstrømanlegg bidrar nå til at fergene reduserer klimautslipp tilsvarende 1300 biler årlig. Så langt har Stena Saga koblet seg på, og i løpet av noen år vil også DFDS bruke anlegget

– Arild Thorvaldsen

Neste steg er ladestrøm: Da kan hybride lasteskip også lade i havna. Målet, til syvende og sist, er at alt blir elektrisk. Det vil redusere luftforurensing og støy, og gjøre at havna glir enda mer naturlig inn i sentrum.

Vil du ta ansvar for fremtidens bærekraftige energi- og industriløsninger?

SWECO søker avdelingsleder for energi og industri.
Les mer på sweco.no.