[article_ingress sm_article_ingress="På tidlig 1900-tallet rådet fremtidsoptimismen. Bilen, som erstattet hesten og gater fulle av hestemøkk, ble selve symbolet på frihet og velstand. Det var derfor ikke overraskende at byene ble planlagt på nettopp personbilens premisser. Nå, 100 år senere, blir bilene gradvis byttet ut med

READ MORE

Siden 2017 har en prosjektgruppe fra Sweco undersøkt hvordan FNs bærekraftsmål kan knyttes tettere opp mot byutvikling. Resultatet er en rapport som viser hvordan små- og mellomstore nordiske byer kan bli, og forbli, attraktive. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og

READ MORE

Nasjonalteateret skal rehabiliteres. Statsbygg leder arbeidet og Sweco er engasjert for å utvikle skisseprosjektet. – Det å skulle ta vare på noe som betyr så mye for mange, er veldig spennende, sier assisterende prosjektleder i Sweco, Caroline Frølich. Bygningen er fredet. Derfor må Caroline og kollegene ta

READ MORE

Byene vokser stadig, og i fremtiden kommer vi til å bo tettere enn vi gjør i dag. Det krever god planlegging av bærekraftige bystrukturer. Og dersom vi

READ MORE

I 1875 startet byggingen av den første jernbanen mellom Voss og Bergen. Mange hundre arbeidere og syv år senere sto den ferdig med sine 106,7 kilometer, 15 stoppesteder og 52 tuneller. Tunellene ble både lengre og flere enn planlagt, og arbeidet i det bratte og

READ MORE