Byutvikling er mer enn fysisk planlegging.

Havnepromenaden er viktig for utviklingen av Oslo som en inkluderende og attraktiv by. Gjennom to år har byplanleggere i Sweco jobbet sammen med Havnepromenadeforumet for å undersøke hvordan promenaden bedre kan tilrettelegges for barn og unge.

Hvis Havnepromenaden skal bli et godt sted for ungdommen, må det tilrettelegges for uformelle, trygge og attraktive møteplasser.

– Byplanlegger Eline Knudsen

I påvente av større planer og utbygginger, er utprøving gjennom midlertidige installasjoner eller testbedene, havnepromenadens kanskje største konsept.

Prosjektet har hatt stort fokus på medvirkning, prosessledelse og kommunikasjon. Ett av behovene fra ungdommen som deltok i medvirkningsprosessen, var å uttrykke seg gjennom kunst. Resultatet ble kunstverket «Silo», der elevene fra Elvebakken videregående skole samarbeidet med kunstner Ebba Moi om å dekke en av siloens vegger med 160 m2 store kunstbannere som viser kornets historie.

– Dette har vært et spennende prosjekt å jobbe med, særlig fordi opplegget vi lagde la opp til så stor grad av medvirkning fra ungdommene, forteller byplanlegger i Sweco, Eline Knudsen.

Nå søker Swecos byplanleggere en leder med klare tanker om fremtidens byer. Er det deg?