Nasjonalteateret skal rehabiliteres. Statsbygg leder arbeidet og Sweco er engasjert for å utvikle skisseprosjektet.

– Det å skulle ta vare på noe som betyr så mye for mange, er veldig spennende, sier assisterende prosjektleder i Sweco, Caroline Frølich.

Bygningen er fredet. Derfor må Caroline og kollegene ta vare på det opprinnelige, samtidig som de tar hensyn til dagens teaterdrift og krav om universell utforming. På sikt skal alle tekniske anlegg byttes, heiser installeres og funksjoner omplasseres. I tillegg skal det bygges et nybygg under bakken foran teatret.

– Det er mange spennende grensesnitt her. Elektroingeniørene må forholde seg til teaterteknikk, geoteknikerne må sikre at trikk og t-bane ikke påvirkes av arbeidet vi gjør og landskapsarkitektene må balansere mellom mange av byens etater. I tillegg må alle fagene ta hensyn til de antikvariske verdiene.

Brukeren i fokus

Teateret er fremdeles i drift, og det er viktig at arbeidet ikke påvirker de som jobber der. Caroline understreker viktigheten av en involverende prosess.

For å sikre at det endelige resultatet passer menneskene som skal bruke bygget, er vi avhengige av innspill fra de ansatte.

– Caroline

For Caroline er det dessuten spennende å få innblikk i en bransje som er svært ulik hennes egen.

– På Nationaltheatret er mange profesjoner samlet under ett tak. Vi jobber også tverrfaglig i Sweco, men vi har svært få parykkmakere, teknikere, sminkører og skuespillere, smiler hun.

Byggavdelingen i Oslo trenger ny leder. Er det deg?