Nepal er blant verdens fattigste land, og et av fokuslandene for norsk utviklingssamarbeid. Sweco har vært konsulenter i et av Norads prosjekter, der målet er å forsyne strøm til større deler av befolkningen i en av de fattigste provinsene i landet.

Pujan Bajracharya er vannkraftingeniør i Sweco. I slutten av august dro hun og to kollegaer til Nepal for å komme med innspill til et programforslag om elektrifisering av Janakpur-provinsen.

– På vegne av den norske ambassaden i Katmandu, ble Sweco hyret inn av Norad for å hjelpe dem med å analysere kostnad- og nytteverdien i prosjektet, og om det var i tråd med norske retningslinjer for bistandsprosjekter, forteller Pujan, som selv opprinnelig kommer fra Nepal.

Janakpur-provinsen, også kalt Provins 2, ligger sørøst i Nepal. Det er landets minste provins, og samtidig den nest mest folkerike. Der er det mange som i dag lever uten strøm. Nå skal norske bistandsmidler bidra til å bygge ut strømforsyningen i dette området.

De mangler strøm, men de mangler også kunnskap. Mange steder finnes det elektrisitet, men folk vet bare ikke hvordan de bruker den eller hva de skal bruke den til.

– Pujan Bajracharya

Tilgang til strøm er en forutsetning for å skape utvikling, uttalte utviklingsminister Dag Inge Ulstein i en pressemelding i forbindelse med sitt eget Nepal-besøk i høst. Der signerte han en avtale om bistand til energi, hvor midlene blant annet skal bidra til stabil tilgang til energi og styrke myndighetenes kompetanse på energiforsyning.

Sweco bidro til å kvalitetssikre prosjektet, særlig med tanke på miljømessige og sosiale standarder. De leverte et godt produkt, til og med før avtalt deadline, slik at avtalen kunne signeres under utviklingsministerens besøk i november.

– Inge Harald Vognild, NORAD

En av utfordringene Pujan og kollegaene så da de besøkte Provins 2, var den mangelfulle forsyningssikkerheten, med hyppige black outs opptil flere ganger om dagen. Pujan forteller at dødsulykker som følge av kontakt med el-ledninger heller ikke er uvanlig.

–  Folk vet ikke at de ikke må røre ledningene. De fleste steder henger dessuten distribusjonsledningene så lavt at busser og lastebiler jevnlig kjører inn i dem, med døden til følge. NEA trenger hjelp med å implementere gode sikkerhetstiltak, og her skal vi bidra med vår tekniske ekspertise og veiledning.

Dødsulykker som følge av kontakt med el-ledninger er ikke uvanlig.

Elektrisitet som frigjøring

Da Nepal fikk ny grunnlov i 2015, betød det et stort skritt i riktig retning når det gjelder kvinner, minoriteter og homofiles rettigheter. I etterkant av den nye grunnloven har landet fått kvinnelig president, stortingspresident og høyesterettsjustitiarius. Likevel er det en lang vei å gå, og spesielt i de fattigste områdene.

– Å gi lokalbefolkningen tilgang til strøm, kan være helt avgjørende. Særlig for å hjelpe kvinner med å skape større økonomisk uavhengighet. De trenger å lære hvilke muligheter som finnes i tilgang til elektrisitet og hva de kan bruke det til, som å hente opp vann med pumpe eller starte opp en liten bedrift.

Strøm kan bidra til så mange ting, og den kunnskapen er det viktig å gi lokalbefolkningen.

– Pujan Bajracharya

I etterkant av Swecos arbeid, har ambassaden inngått kontrakt med ADB (Asian Development Bank). De skal bistå ambassaden med å implementere prosjektet i samarbeid med NEA (Nepals statlige distributør av elektrisitet).