Om seks år vil reisetiden mellom Oslo og Hamar kuttes med 16 minutter. Rundt 70 av Swecos ingeniører jobber på prosjektet med den nye InterCity-strekningen.

Utbyggingen av den dobbeltsporede høyhastighetsbanen vil være ferdig i 2030, og totalt strekke seg ca. 230 kilometer. Swecos rådgivere har utarbeidet detalj- og reguleringsplanen for strekningen mellom Sørli og Åkersvika.

Anne Britt Killi er prosjektdirektør for Sweco. Hun forteller at det er mange hensyn å ta i dette prosjektet. Langs strekningen til den nye jernbanen finnes det spesielle tresorter, og bergarter som må behandles som forurenset grunn. Bøndene må fortsatt få tilgang til åkerlappen sin når jernbanen skjærer gjennom, og elvene må fremdeles være tilgjengelig for fiske. Det finnes også kokegroper fra steinalderen som er viktige å bevare.

Min oppgave er blant annet å få ingeniørene til å samarbeide godt. Det er jo også det hele InterCity-prosjektet handler om: Å kutte reisetid mellom byene våre nettopp for å fremme samarbeidet.

– Prosjektdirektør Anne Britt Killi
Vil du være med og forme fremtidens byer og samfunn?