Sweco sto for prosjektering av stål- og betongkonstruksjonene da Lerøy Sjøtroll bygget sitt store settefiskanlegg i Kjærelva i Fitjar kommune.

– Det var en ny og nyttig erfaring for oss, sier Thomas Samuelsen som er konstruksjonsingeniør ved Swecos avdeling i Stavanger.

Swecos sjømatgruppe har på kort tid opparbeidet et meget godt samarbeid med Total Betong som har solid erfaring med bygging av settefiskanlegg. Det er et krevende fagområde der det kommer stadig nye krav til rensing og tiltak som hindrer rømming etc.

– Vi hadde ansvar for konstruksjonssikkerheten for all stål og betong på hele bygget, en spennende prosess der mange detaljer skulle koordineres, sier Samuelsen.

Rivende utvikling

Det landbaserte smoltanlegget er et av verdens største i en bransje som er i rivende utvikling. Mange steder langs norskekysten bygges det nå såkalte RAS-anlegg der vannet resirkuleres. I Kjærelva startet prosjekteringen i desember 2016 og pågikk til mai 2018, mens byggingen pågikk fra 2017.

Deler av anlegget ble tatt i bruk etter hvert som bygningsmassen ble ferdig, og anlegget har nå tilnærmet full produksjon av smolt som leveres til Lerøy Seafood Groups mange matfiskanlegg.

Fotavtrykket av byggene er på ca. 14.000 m², mens det totale arealet er ca. 18.500 m². Prosjektet er levert som en turnkey solution der Total Betong og Krüger Kaldnes har totalentreprisen. Sweco har vært med som konsulent for Total Betong på konstruksjonssikkerhet og detaljprosjektering av betong, stål og byggeteknikk.

Fruktbart samarbeid

– Anlegget har et karvolum på 24.000 kubikk. Det innebærer store vanntette konstruksjoner med betydelige mengder hull for prosessrør. Vi har stått for koordinering av prosess, konstruksjon samt ordinære byggfunksjoner, sier Samuelsen.

Han kan fortelle at samarbeidet med Total Betong fortsetter.

­– Ja, vi har jobbet for dem kontinuerlig etter at Kjærelva-oppdraget var utført.  Først med et settefiskanlegg for Osland Havbruk i Sogn og Fjordane, og nå er vi også i gang med prosjektering av et tredje anlegg. Total Betong ble vår inngangsport til denne delen av byggebransjen, og har vært en god kunde siden.

Swecos Team Sjømat tar hensyn til økonomi, miljø, fisk og mennesker i alle våre prosjekter. Vil du samarbeide med oss?