Sogn Aqua skal produsere kveite på land og satser 200 millioner kroner. Sweco har utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning.

Det nye kveiteanlegget skal bygges på Ortneset ved bygden Brekke i Høyanger kommune. Formålet med planarbeidet har vært å legge til rette for et næringsområde hvor det skal etableres landbasert akvakultur med bruk av vann fra dypet av Sognefjorden

– Produksjonen skal i sin helhet foregå på land, men ettersom varetransporten i hovedsak går med båt, må det legges til rette for at man også kan bygge en dypvannskai med tilhørende anlegg og installasjoner, sier Våge.

Kveite er et ettertraktet produkt, og prisen til forbruker er ofte det dobbelte av det laks koster.

– Vi ser for oss en produksjonstid på fire-fem år der fisken vokser til rundt fem kilo, før den slaktes, sier kvalitets- og utviklingssjef Ole-Kristian Hess-Erga i Sogn Aqua. Han regner med at byggingen kan starte om et knapt år.

«Gudefisken»
Selskapet startet driften i 2007 og har solgt små volum av oppdrettet kveite siden 2012. Varemerket heter Glitne som er hentet fra norrøn mytologi, der folk langs kysten trodde kveiten var en personifisering av guden Balder.

– Biomassen vokser jevnt og trutt, og vi håper at fisk fra det nye anlegget kan slaktes i 2025, sier Hess-Erga.

Produksjonen på sørsiden av Sognefjorden vil kunne sysselsette 20-25 personer direkte. I tillegg kommer ringvirkninger for lokale leverandører, samt en mulig sterk økning av råvarer til et lokalt fiskeslakteri.

Swecos sjømatteam tar hensyn til økonomi, miljø, fisk og mennesker. Vil du samarbeide med oss?