I Haugesund bygges det et nytt sykehus ved siden av det gamle.

Førti meter høye kraner skraper undersiden av skydekket som henger truende over byggeplassen. I hele vinter har det regnet sidelengs, visstnok. Byggelederen som viser oss rundt på byggeplassen, understreker ordet “sidelengs” med en håndbevegelse.

– Ikke skrått, sier hun og beveger hånden som en kniv gjennom luften. – Sidelengs. Altså; rett inn.

Betongen og innerveggene ble klissvåte, og hele byggeprosessen ble forsinket. For å kompensere, måtte Veidekke pakke sykehusbygget inn i plast. Noen steder er plasten sprukket opp og blafrer i vinden, men for det meste dekker den bygget som om det var en gigantisk høyball.

Fra høyball til høyteknologisk 

Det nye sykehuset skal stå ferdig sommeren 2021. Innen den tid er det mye som skal falle på plass, som for eksempel mange kilometer med rørføringer.

– Jeg har alle rørene i hodet, forklarer VVS-rådgiver Robert Otterlei, som har jobbet med nye Haugesund sykehus siden sommeren 2017. – Før vi tegnet en eneste strek, satte vi oss ned sammen med sykepleiere, leger og renholdsarbeidere for å finne ut hva som skulle inn i hvert eneste unike rom i sykehuset. Den prosessen tok seks måneder, forklarer han.

I et hotell eller et kontorbygg er det mange repetisjoner, pultene skal stå der, toalettene er plassert slik og så videre. Men den nye delen av Haugesund sykehus består nesten utelukkende av operasjonssaler, høysmitteisolater, ultrarene soner, fødestuer, akuttmottak og medisinske gasser, noe som betyr tekniske installasjoner på størrelse med tennisbaner.

– Dessuten skal sykehuset kunne utvikle seg med tiden, tilføyer Robert. – Alt fra rør til innervegger må være fleksible og kunne takle teknologiske fremskritt vi vet kommer, men som vi ikke kjenner til ennå.

Det hjelper at hele sykehuset er modellert i en tverrfaglig modell. Robert beskriver det litt som et gigantisk puslespill der de ulike fagene må få sine brikker til å passe sammen med de andres.

– Hver uke kjører vi krasjtester og retter opp i kollisjoner før vi sender tegningene til kunden. Å planlegge et sykehus som skal ta imot pasienter om halvannet år og fungere de neste femti, er et enormt ansvar.

Har du også lyst til å bygge fremtidens sykehus? Se våre ledige stillinger her