Hva er London uten tuben, Oslo uten trikken og Bergen uten Bybanen?

60.000 mennesker stiger på Bybanen hver eneste dag. Om noen år er det mulig for bergenserne å hoppe på i sentrum, ta banen innom Haukeland sykehus og videre til Fyllingsdalen.

Dypest i Norge

Den nye holdeplassen på Haukeland sykehus skiller seg fra de andre bybanestoppene. Den befinner seg nemlig 40 meter under bakken.

– Dette er nybrottsarbeid. I tillegg til manglende regelverk er det teknisk krevende. Og fjell er jo alltid komplisert, sier Bjarte Nesse, som er prosjektleder for Bybanens 4. byggetrinn.

– Vi jobber mye med brannsikkerhet, rømningsveier og opplevd sikkerhet. Målet er å skape en holdeplass hvor brukerne er og føler seg sikre. Totalt har vi en stab på over ti personer som kun konsentrerer seg om dette, forklarer Bjarte.

Her bygges verdens lengste gang- og sykkeltunnel.

Verdens lengste gang- og sykkeltunnel

Bergen er kjent for sine syv fjell. Disse fjellene har tidligere lagt en demper på lysten til å sykle fra Fyllingsdalen til sentrum, men nå blir det slutt på unnskyldningene.

– Vi er i gang med å bygge verdens lengste gang- og sykkeltunnel. Når den er ferdig, vil det ta om lag 25-30 minutter å gå tvers gjennom fjellet. Tunnelen må både være sikker og innbydende, forteller Bjarte og legger til at det har vært viktig å finne en balanse mellom det ingeniørfaglige og det kreative.

– Brukeren står alltid i sentrum, derfor har vi engasjert en egen gruppe som jobber med nettopp dette. Målet er å stimulere til bruk, og da kan ikke tunnelen være mørk, ensformig eller skummel, sier han.

Siden det er svært lite sol og trær inne i et fjell, er for eksempel lyssetting viktig.

–Tre steder i tunnelen har vi prosjektert større rom, nesten som domer, hvor man får følelsen av å være i dagslys. I tillegg er det valgt en lys asfalt som skal sikre at tunnelen aldri blir helt mørk.