Når det nye Munchmuseet åpner dørene til høsten, blir det som et av verdens største kunstmuseer tilegnet én kunstner. På oppdrag fra Promostal gjorde Swecos team 150 beregninger og modellerte alle usynlige knutepunkter i prestisjebygget.

– Spennende, men også veldig utfordrende, sier prosjektleder Vladimir Paunov.

13 etasjer og 1000 tonn stål blir resultatet av prosjektet som har høstet massiv mediedekning, kontroverser og politiske uenigheter. Men det var helt andre ting som skapte hodebry for Swecos rådgivere.

– Med et så stort bygg som har en veldig komplisert geometri, hadde vi regnet med at det ville bli krevende. Opprinnelig var det tenkt at alle knutepunkter skulle sveises. Men siden det er en tidkrevende prosess og ikke så gunstig med tanke på at bygget blir plassert nær sjøkanten, ble vi nødt til å bruke bolt-forbindelser i 90% av tilfellene.

Ekstreme krefter og kompliserte knutepunkter

Jon Lauvstad Sættem foretok flesteparten av knutepunktberegningene, og forteller at alle beregningene ble gjort i 3d.

– Vi hadde liten tid på oss, og måtte lære oss et nytt program som var spesifikt ment for å gjøre kompliserte knutepunktberegninger fort. I tillegg viste det seg at løsningene skulle leveres tegningsløst via Tekla, forteller han.

Det var dessuten en utfordring at Sweco selv ikke gjorde beregningen på bæresystemet, men måtte jobbe ut ifra en liste over dimensjonerte belastninger i de ulike bjelkene, søylene og stavene. Disse kreftene er svært store og ikke var i likevekt for de enkelte knutepunktene, som er en forutsetning for både beregning og forståelse. Den kunstneriske utformingen av bygget ga dessuten utslag i en del avantgarde bæresystemløsninger som i sin tur bød på utfordringer i sammenføyningene.

– Heldigvis er det mange kunstnere her på kontoret også. Man kan jo være fristet til å tenke at det hadde vært bedre med et enklere bygg, men hvis man tenker at kunst ikke er viktig så hadde det heller ikke gitt mening med et kunstmuseum.

– Jon Lauvstad Sættem

Vladimir forteller at både Promostal og Veidekke var glade for å ha med Sweco på laget, og han er sikker på at bygget vil bli en suksess.

– Dette kommer til å bli et prestisjebygg, ikke bare for Oslo men for hele Norge. Plassert i et av Oslos mest attraktive områder, rett ved Operaen, blir det umulig å overse.

Fakta om det nye Munchmuseet
  • Museet åpner for publikum høsten 2020, og blir et av verdens største museer tilegnet én kunstner.
  • 11 utstillingssaler er fordelt over syv etasjer, og de store arealene gir muligheter for nye og annerledes kunstopplevelser.
  • Bygningen er tegnet av det spanske arkitektkontoret Estudio Herreros.
  • Med 13 etasjer blir bygningen 58 meter høy, og får et bruttoareal på 26 313 m2.
  • Museet blir et såkalt «futurebygg», der betong og stål er miljøvennlig og kan resirkuleres.
  • Fasaden er dekket av gjennomskinnelig, perforert aluminium.

Kilde: munchmuseet.no