Valle Wood er Norges største næringsbygg i massivtre.

– Du kan si at vi begynner å bli skikkelig drevne på høye trekonstruksjoner, sier Swecos brannrådgiver Leif Tore Isaksen.

Han ledet arbeidet med brannsikkerhet i det innovative prosjektet, hvor Sweco også er NCCs rådgiver på akustikk. I likhet med en rekke av kollegene har han jobbet både med verdens høyeste trehus; Treet i Bergen og Mjøstårnet i Brummundal.

Er det brannsikkert?

Fordelene ved å bygge i massivtre er mange. Blant annet har det et lavt CO2-avtrykk, gir godt inneklima og er et lett konstruksjonsmateriale. Likevel har byggebransjen tradisjonelt vært skeptisk til å bygge høyt i tre, og en vanlig begrunnelse er nettopp brannsikkerheten.

– Mange er fremdeles konservative på dette området. Derfor synes jeg det er spennende å få jobbe i et fagmiljø som er kjent for å være innovative og langt fremme når det kommer til bruk av trekonstruksjoner i høye bygg, sier Leif Tore

Valle Wood vil huse kontorer, kafeer og restauranter.

To viktige faktorer

Når Valle Wood skulle sikres mot brann, kom erfaringer fra Treet og Mjøstårnet godt med.

– Regelverket sier at et bygg over fire etasjer skal tåle fullstendig brannforløp. Dette har vi jobbet mye med å dokumentere, og gjennomførte blant annet en stor test for et år siden. Vi har også utviklet treffsikre beregningsverktøy som vi benytter oss av i dette prosjektet, forklarer Leif Tore.

Særlig to faktorer er viktige for å sikre høye trehus mot brann: Man må redusere omfanget av brennbart materiale. I Valle Wood er for eksempel fasader, innvendige sjakter og himlinger kledd med ubrennbare materialer. I tillegg er dimensjonen på trekonstruksjonene avgjørende.

– Grunntanken er at de må være grove. Ved en eventuell brann er det nemlig kun det ytterste laget som vil brenne. Under dannes det et kullag, som igjen beskytter en indre trekonstruksjon med friskt tre som holder normaltemperatur. Når dimensjonene er tilstrekkelig grove og vi samtidig begrenser mengden brennbare overflater, vil bygningen kunne motstå et fullstendig brannforløp, forklarer han.

Også trappene er bygget i massivtre.

Mer tre

Valle Wood består av gran og furu, og limtresøyler og bjelker er norskproduserte. Til tross for at prosjektet med sine syv etasjer er langt lavere enn både det 14 etasjer høye Treet og det 18 etasjer høye Mjøstårnet, utfordres ingeniørene på nye måter.

– Kort fortalt er det enda mer tre. Mens Mjøstårnet har søyler og bjelker i limtre, og resten i ubrennbare, tradisjonelle materialer, er også dekkene og trapperommene i Valle Wood bygget i massivtre. Å få være med på å pushe grensene på denne måten, trigger ingeniøren i meg, sier Leif Tore.

Valle Wood er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter, mens Oslotre AS har prosjektert og montert trekonstruksjonen. Det nye signalbygget vil i tillegg til kontorer, huse butikker, kafeer og restauranter.

Du kan være med å forme fremtidens bærekraftige bygg!

Søk jobb hos oss her.