I konkurranse mot åtte andre firma, har Sweco vunnet oppdraget med å utarbeide en helhetlig plan for trebeplantning i Bergen.

Det er Bergenhus bydel som skal få nyte godt av beplantningsplanene. I dag finnes det rundt 2 200 trær i denne bydelen. Mange av disse er av samme art og har ikke blitt plantet i tråd med en overordnet plan. Planen skal ta de eksisterende beplantningene, bytte ut syke og skadde trær og foreslå nye trær for å sy sammen byens gatetrær til en helhet. Beplantningsplanen vil ta sikte på å gi en kraftig økning av gatetrær i Bergen, øke det biologiske mangfoldet, og lette arbeidet med å få til treplanting i byen på kort og lang sikt.

– Vår oppgave blir å lage to forslag for helhetlig plan for nye gatetrær i Bergenhus: En nøktern og en ambisiøs, forteller Swecos landskapsarkitekt og prosjektleder Karl-Magnus Eikeland.

Trær engasjerer

Beplantningsplanen skal forberedes for høring, og ifølge Eikeland er gatetrær er et tema som engasjerer.

– Dette prosjektet gir blant annet rom for landskapsarkitekt-nerding når vi skal finne nye arter og sorter som passer i en by som Bergen. Det gleder vi oss veldig til.

Planter for fremtiden

Det er mange gode grunner til å plante flere trær i byen. Trær tar opp CO2 og omdanner det til karbon og sukkerforbindelser. I den samme prosessen frigjøres O2. Bytrær virker også som filter mot støv, partikkelforurensning og gassforuresning. Å planlegge trebeplantning i by er likevel et arbeid med langt tidsperspektiv. Det er først om 20-40 år de trærne vi planter i dag blir til store gatetrær med full nytte av de positive bidragene til nærmiljøet, poengterer Karl-Magnus.

– Til gjengjeld vil arbeidet gi glede til mange fremtidige generasjoner av Bergens innbyggere, da et heldig gatetre kan bli over 150 år under de rette forholdene, avslutter han.

Har du klare tanker om fremtidens byer og samfunn?

Vi søker en leder for vårt miljø for byutvikling, plan og kultur i Bergen. Søk her.