I7. august 1903 åpnet Nordnes skole i Bergen for 1800 barn som fordelt på 54 klasser skiftet mellom formiddag- og ettermiddagsskole. I dag huser skolen rundt 300 elever, og til høsten skal den åpne på nytt – etter en total rehabilitering.

De antikvariske kvalitetene til skolen skal langt på vei bevares og videreføres, og prosjektet om å lage en moderne skole av det gamle, verneverdige bygget har vært styrt av Constructa.

– Vi har måttet tenke utenfor rammene, forteller prosjekteringsleder for Sweco, Johan Löfstedt.

Store, åpne rom

– Den største utfordringen har vært å forutse de tekniske komplikasjonene som oppstår og som vi har måttet håndteres underveis. Nordnes skole er bygget i tegl, og nå ønsket kommunen å ta ut store åpninger for å gjøre rommene større, sier Löfstedt.

Det har krevd en god dialog med Byantikvaren.

– Det er begrenset hvilke inngrep vi kan gjøre inni bygget. Målet er at skolen blir åpnere og lysere samtidig som energikrav, universell utforming, akustiske forhold og ventilasjon bedres.

Bærekraftig rehabilitering: Den over hundre år gamle skolen blir moderne, men bevarer sine antikvariske kvaliteter.

Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er klimasmart sammenlignet med å rive og bygge nytt.

– Johan Löfstedt

HUS har vært arkitekter i dette prosjektet, og Sweco har vært inne med alle de andre fagene. Löfstedt roser engasjementet kollegaene hans har vist, og synes det har vært spennende å jobbe tverrfaglig.

– Gjennom hele prosjektet har vi måttet tenke stedstilpasset og utenfor boksen, og det har vært veldig gøy.

I tillegg til rehabiliteringen av skolen, skal en helt ny barnehage med plass til rundt 40 barn reises vegg i vegg med det gamle bygget. Barnehagen blir et passivhus med god isolasjon og gode tekniske løsninger.