Landskapsarkitektene i Sweco vil forme uteområder og byrom som fungerer både til hverdag og fest, gjennom året og døgnet, og som skaper trygghet og tillit mellom innbyggerne.

Uansett om det er hele bydeler eller mindre områder, er målet å skape en bærekraftig, klimavennlig hovedstad der alle føler tilhørighet. Vi tok en prat med landskapsarkitekt i Sweco, Kristina Holmblad.

Hva skjer hos dere om dagen?

– Vi har planlagt flere store byromsprosjekter i Oslo, som for eksempel ombygging av Storgata og Bispegata med Oslo torg og nåværende prosjekt for rehabilitering av Nationaltheatret med uteområdene i Studenterlunden. Vi har bidratt i reguleringsarbeidet for det store byutviklingsområdet «Aastatunet» på Stovner – som tidligere var kjent under navnet Fossumdumpa, og i utvikling og aktivisering av Havnepromenaden i Oslo. I tillegg har vi de senere årene prosjektert flere skoler og institusjoner, og parkdrag med bekkeåpninger. Vi jobber i et bredt spenn både når det gjelder urbane situasjoner og teknisk vanskelige prosjekter, til mer rurale strøk i overganger til park og natur.

Landskapsarkitektene hos Sweco er opptatte av å ta vare på og forsterke de positive egenskapene til et sted, og samtidig tilføye kvaliteter som gir en opplevelse av tilhørighet, menneskelig skala, nye funksjoner tilknyttet bygg og uterom i et klimavennlig miljø.

– Vi er vant til å tenke bredt og samarbeide tverrfaglig hele veien fra konsept til bygging. Når vi skaper selve scenografien til våre liv rundt omkring i byen, er det med tilrettelegging for at uterom skal fungere både til hverdags og til fest, sommer som vinter, natt og dag.

I våre prosjekt medvirker vi til å bygge videre på og forsterke Oslo bys identitet med sine unike kvaliteter mellom fjorden og marka.

– Landskapsarkitekt i Sweco, Kristina Holmblad

De beste resultatene skaper vi når landskapsarkitektene involveres i en tidlig fase av prosjektene, når stedets kvaliteter kan foredles gjennom hovedgrep og løsninger til beste for brukerne av anleggene.

Vil du vite mer om arbeidet vårt?

Les mer om Byplan og arkitektur på Sweco.no