Hvor god er din forestillingsevne? Klarer du å se for deg garasjen med nytt tak eller stua med spisebordet plassert et helt annet sted?

Kanskje er det enkelt nok å forestille seg en annerledes fremtid når den begrenses til din egen stue, men er du byplanlegger eller landskapsarkitekt må denne forestillingsevnen utvides mange tusen ganger.

På oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen kommune er landskapsarkitekten Karl-Magnus Eikeland i gang med en infrastrukturplan for Mindemyren, et 530 000 kvadratmeter stort område han refererer til som «et av de største potensialene i Bergen». På femtitallet var det en myr. Så ble myra erstattet av lett industri og parkeringsplasser. Og nå, på grunn av bybaneutbyggingen, er området forvandlet til et gigantisk gjørmehull.

Potensiale?

– Jeg kan godt bli overveldet av de uendelige mulighetene som finnes. Det er mange måter å gjøre ting dårlig på, men det er også mange måter å gjøre ting bra på. Og det er nesten enda vanskeligere. Når du står der midt i det enorme gjørmehullet tenker du; «her kan det bli sånn,» og «her kan det bli sånn – og alt det blir kjempebra». Så hvordan formidler du kvalitet til alle interessentene når det er så mange måter å skape kvalitet på?

Likevel er Karl-Magnus glad han ikke er diktator, for et område blir kun bra hvis mange ulike fagpersoner får bidratt med sin kompetanse. Det krever mer av arbeidsprosessene og mer av planen, som både må være fleksibel og forutsigbar.

– God byutvikling kommer når fagfolk er tydelige på sin mening samtidig som det gis rom for at andre har sin mening. Det tar litt tid å slippe alle til, og grunnlaget vi skaper skal igjen kunne romme nye innspill og ideer når hvert enkelt delområde utvikles.

Karl-Magnus forklarer at kjernegruppen består av 10 mennesker, og at gruppen med interessenter er mye, mye større.

– Selv om vi sitter midt i smørøyet er vi likevel på ingen måte hverken enerådende eller de eneste som mener noe.

Bybane og grønn aveny. Slik kan Mindemyren se ut i fremtiden.

Fra grått til livlig

Om 3 år er det gigantiske gjørmehullet forvandlet til en tretti meter bred grønn aveny med bybane, kanal, trær og Norges lengste regnbed. Avenyen er utgangspunktet for resten av utviklingen i området. Når Mindebyen etter hvert begynner å ta form, forestiller Karl-Magnus seg et livlig sted der fotgjengerne har første prioritet og naturmangfoldet er rikt.

– Vi håper på å skape et knutepunkt i byen der folk samles, ikke bare fordi de bor i nærheten, men fordi området er en attraksjon i seg selv.

Har du klare tanker om fremtidens byer?

Sweco Bergen trenger en ny leder for plan og landskap.