Grønn strøm i femti nye år.

 Norske vannkraftverk er strødd utover kartet, ofte milevis fra nærmeste hus. Siden vi har lang erfaring med vannkraft her i landet, er mange av kraftverkene også modne for rehabilitering.

– Etter seksti år med kontinuerlig drift er det ofte behov for å fornye og modernisere vannvei, utstyr og bygninger. Mange kraftverk utvider samtidig kapasiteten slik at de kan utnytte mer av vannet og produsere mer når prisene er gode, forklarer prosjektleder i Sweco, Magnus Glomnes.

Sammen med Eidsiva Vannkraft og gode kolleger i Sweco, har Magnus stått for rehabiliteringen av Einunna vannkraftverk ved Savallen vest for Tynset. I over seksti år har dette vesle kraftverket produsert strøm tilsvarende forbruket til omtrent 3000 husstander.

Isolert

Langt fra folk, høyt over bakken, dypt inne i skogen langs en liten elv ligger Einunna kraftstasjon. Vannet kommer fra kilder 850 meter over havet, og det første aggregatet i kraftstasjonen ble satt i drift i 1955.

– Vi erstattet de gamle aggregatene med ett nytt, prosjekterte fundamentet som skulle holde de 300 tonnene fra vanntrykket på plass og bygget et nytt bygg rundt det, forklarer Magnus. – Dette var utfordrende på flere måter rent teknisk. Blant annet var grensesnittet mot gammelt utstyr krevende, sprengning av skifter nær aggregater i drift krevde grundig planlegging, og tunnelen var i dårligere tilstand enn antatt.

Miljø

Før kraftverket skulle bygges om, gjorde prosjektgruppen grundige miljøanalyser.

– Vi analyserte betongen, sjekket om det var olje i den eller andre stoffer som krevde spesialhåndtering. Dessuten beregnet vi nivået på vannstanden i elva ved forskjellige årstider og driftssituasjoner. Klimaendringer betyr mer ekstremvær og store nedbørsmengder, noe vi også må ta hensyn til når vi rehabiliterer kraftstasjoner.

Magnus er egentlig maskiningeniør, derfor syntes han det var ekstra spennende å være prosjektleder og skape koblinger mellom maskin – og byggfagene.

– Det var givende å samarbeide med så mange fag i et såpass lite prosjekt. Det krever at vi er tydelig på målene og budsjettene for alle arbeidsoppgavene – både med kunde og internt i Sweco.

Har du et kraftverk som må rehabiliteres?

Ta kontakt med Sweco.