På en strekning i Stavanger merker detektorer i bakken at syklistene kommer. Når detektoren har registrert syklisten dukker det opp et grønt lys som følger syklistene som en hale.

– I det syklisten kommer frem til krysset gis det grønt lys. De som kommer bak den grønne halen må velge om de skal gi gass, og komme seg over til det grønne feltet, eller om de skal sakke ned farten og vente på neste grønne lys, forteller Stian Hadland, gruppeleder for Plan og Landskap i Stavanger.

Den innovative løsningen er unik i norsk sammenheng.

Den beste løsningen

Den aktuelle strekningen deles av syklister, skolebarn og andre gående. Dette har ført til konflikter mellom de myke trafikantene. Målet med den nye løsningen er å gjøre veien trygg for alle.

– Vi delte opp veien slik at man fikk både sykkelvei og fortau. Dette skillet løste imidlertid ikke hele problemet, fordi syklistene fremdeles måtte krysse fylkesveien for å komme seg frem.

Det ble lansert flere ideer til hvordan man trygt og effektivt skulle få syklistene over veien.

– Strekningen ligger tett inntil et fuglereservat, så det er vanskelig å gjøre inngrep. Vi utredet først et alternativ for undergang, men beliggenhet og nærhet til sjøen gjorde det vanskelig å få til en konstruksjon. Vi diskuterte også sykkelbro, men dette er ugunstig for syklistene, forteller han.

– Vi konkluderte med at en signalbasert løsning var det beste. Det er en av de viktigste passeringene folk som sykler til jobb må gjennom, og derfor er det viktig at løsningen er effektiv.

Gode tilbakemeldinger

– Antall syklister har økt som følger av bomringen, og det var derfor ekstra viktig å komme frem til en løsning som var både trygg og effektiv. Med denne løsningen kommer flere seg gjennom krysset om gangen, sier Stian.

Gruppelederen trekker frem at responsen på signalløsningen har vært positiv.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra sykkelansvarlig i kommunen, Vegvesenet og Fylkeskommunen, og vi har fått inntrykk av at de ønsker å videreføre denne løsningen til andre steder. Brukerne er også fornøyde, sier Stian.

Signalløsningen er en del av et prosjekt som innebar regulering og prosjektering av ny gang- og sykkelvei mellom Madla bydel og Forus.

Lurer du på hva Sweco kan bidra med i dine prosjekter?

Les mer om transport- og trafikkplanlegging på Sweco.no