Hva hvis tomta er full av metangass, vannkanten stinker av tungmetaller og lufta er mettet av nitrogenoksid?

Mennesker er kanskje intelligente, likevel har vi en tendens til å grave ned søppel, tette atmosfæren med giftige gasser og dumpe plast i havet. Det er rart med det, men grave noe ned i bakken betyr ikke at det forsvinner- snarere tvert imot.

– En gang skulle vi undersøke en tomt, og da oppdaget vi store mengder metanproduserende gasser. Noen hadde gravd ned flis, og det utvikler seg til metangass som både er eksplosiv og brannfarlig. En annen gang skulle vi undersøke sjøbunnen og fant høye konsentrasjoner av bly, arsen og kobber, forteller miljørådgiver Bjørn Isak Håkonsen.

Arsen er det arsenikk er laget av, som om selveste Agatha Christie har vært på besøk med en av skurkene sine.

– Det er jo ikke vår skyld at bakken er forurenset, likevel føler jeg meg innimellom som «The bad news fairy». Vi er jo et evig tapsprosjekt for kundene våre, selv om det selvfølgelig også er viktig for dem å ha kontroll på forurensningen. For eksempel kan våre funn kan være et bra forhandlingskort når du forhandler tomtepris, og er vi med tidlig nok kan vi finne løsninger som opprettholder god luftkvalitet.

Minecraft

Bjørn Isak forteller at modellen som viser luftkvalitet minner litt om Minecraft.

– Det har hendt at folk har trodd jeg eller kollegene mine har spilt Minecraft når vi egentlig sitter med kompliserte lufteberegninger, og det sier jo litt om grafikken til programmet.

Når akustikk er klare med støyberegninger, overtar miljørådgiverne modellen og bruker den til å lage spredningsberegninger av svevestøv og nitrogenoksid.

– Vi mater modellen med trafikk -og værdata, så kjører vi beregninger på det. Nitrogenoksid, for eksempel, er skadelig for folk med luftveisproblemer. Noen mener at det er en av de vanligste dødsårsakene i byer.

Se for deg Beijing eller Mumbai- byer der forurensningen er så overveldende at himmelen er gul. Et par åndedrag i slik luft er omtrent er like sunt som en god gammaldags Marlboro Light.