En grytidlig høstmorgen møtes en gjeng ungdommer på den åpne plassen mellom Rådhuset og biblioteket i Raufoss.

Skal de på studietur? Er de på vei hjem etter en lang og fuktig natt på byen? Nei. Ser man nærmere etter, legger man dessuten merke til at det ikke bare er ungdommer. Folk i alle aldre står og hutrer i regnet. De har paraply og varme klær. Og de skal ikke ut og stjæle hester. De skal ut og registrere nummerskilt.

 

Mange korte turer

Vestre Toten kommune, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider om utviklingen av en areal- og transportstrategi. Målet er å utvikle et mer attraktivt sentrum, med fokus på helhetlige kollektivløsninger for myke trafikanter. Andelen tunge kjøretøy gjennom sentrum er en av hovedutfordringene for Raufoss. Det har derfor også vært et mål å finne ut hvordan tungtrafikken fordeler seg, og trafikkgruppen i Sweco har fått i oppdrag å kartlegge kjøremønsteret i Raufoss gjennom en nummerskiltanalyse, som er en undersøkelse som supplerer data som samles inn gjennom maskinelle tellepunkter. Og det er her de frivillige kommer inn. Hver person får i oppgave å registrere trafikken i én retning på ett av seksten utvalgte steder i Raufoss. Personbiler, varebiler, semitrailere, lastebiler, vogntog og busser: Til sammen registrerer de frivillige 12 000 bilturer i løpet av morgen- og ettermiddagsrushet.

Totalt 12 000 biler ble registrert i løpet av morgen- og ettermiddagsrushet.

Potensial til en grønnere trafikkby

– Vi fant blant annet ut at det gjennomføres mange korte turer, det vil si turer mellom naboområder. Noen av disse bilturene bør kunne overføres til gang- og sykkelturer, sier Stein Emilsen, prosjektleder for Sweco.

Det er beregnet en trafikkvekst i Raufoss på rundt 20% frem mot 2040. Prognosen kan være et varsku om at man bør begynne å vri transporten på Raufoss i mer miljøvennlig retning, mener Emilsen.

– Det er allerede avviklingsproblemer i Storgata, og med dagens kjøremønster vil det ikke være plass til den ekstra beregnede trafikken i rushperioden. Vi har registrert mange småturer, og særlig her ligger det et stort sykkelpotensial.

Lurer du på hva Sweco kan bidra med i dine prosjekter?

Les mer om vårt arbeid innen transport- og trafikkplanlegging her.