Nå holder det ikke lengre med bærekraftige bygg, nå ønsker stadig flere oppdragsgivere at det også legges til rette for bærekraftig mobilitet på landets arbeidsplasser.

– Bærekraftig mobilitet betyr, helt enkelt, at det skal være lett å komme seg til og fra jobb på en bærekraftig måte, forteller Sara Polle, gruppeleder for mobilitet i Sweco.

De siste årene har hun merket at stadig flere oppdragsgivere etterspør mobilitetsplaner når de skal bygge nye arbeidsplasser.

– Bærekraft og klimavennlighet står høyt på dagsorden for flere av våre kunder, og da holder det ikke å bare bygge klimavennlige bygg, nå vil de også legge til rette for at ansatte og andre brukere av bygget skal kunne reise til og fra på en klimavennlig måte.

Kartlegger transportmønstre

For å undersøke hvilke miljøvennlige transportalternativer som kan være aktuelle for et nytt bygg, utarbeider mobilitetsplanleggerne en mobilitetsplan.

– Det første vi gjør er å kartlegge hvilke transportmåter som kan være aktuelle for fremtidige brukere av bygget. Vi undersøker hvilke kollektive knutepunkt som befinner seg i nærheten av bygget, og måler gangavstand fra stopp til kontordør, sier hun.

De undersøker også hvordan forholdene er for gående og syklister.

– Gode fortau, sykkelveier og sykkelstier er viktig for å få folk til å velge bort bilen. Skal man få folk til å gå eller sykle, så må det være tilrettelagt for det, påpeker hun.

Når kartleggingen av området er ferdig, samler de inn innsikt om hva som kjennetegner mobilitetspreferansene til de som skal bruke bygget.

– I noen tilfeller gjennomfører vi en reisevaneundersøkelse hvor vi samler inn informasjon om brukernes transportmønstre. Andre ganger baserer vi oss på tidligere gjennomførte undersøkelser fra andre i samme område. Disse undersøkelsene gir oss verdifull informasjon om reisevaner, reiselengde, hvorfor man reiser som man gjør og om hva som skal til for at man velger mer bærekraftige transportmidler, sier hun.

Pisk og gulrot

Når kartlegging av området og reisevaner er gjennomført, foreslår mobilitetsplanleggerne tiltak som kan bidra til at flere velger miljøvennlige transportmidler.

– Disse tiltakene varierer, og kan omhandle alt fra trygge sykkelparkering og gode garderobeløsninger, til anbefalinger om å bedre forholdene for myke trafikanter.

Hun trekker også frem at en reduksjon, eller fjerning, av parkeringsplasser for bil og parkeringsavgift er tiltak.

– Tiltakene vi foreslår er som regel en blanding av pisk og gulrot, men for at man skal velge bærekraftig – må det være lagt til rette for det, sier hun.

Sara påpeker også at fleksibel arbeidstid og muligheten for hjemmekontor også bidrar til å redusere utslippene knyttet til transport.

– Mange har nok fått en aha-opplevelse under koronakrisen, og innsett at mye jobb faktisk kan gjøres hjemmefra. Videre kan en oppdeling av arbeidsdagen også føre til mindre belastning på kollektivtransporten, noe som igjen kan føre til at flere velger buss eller tog.

Lurer du på hva Sweco kan bidra med i dine prosjekter?

Les mer om tilbudet vårt på Sweco.no