Ekstremvær er i ferd med å bli den nye normalen. Selv om flom av og til kommer varslet, kan den også ramme helt uventet. Dersom utsatte områder ikke er sikret, kan det føre til store skader.

Stigende temperaturer og store snømengder som smelter øker farenivået for flom. I år er det masse snø i fjellet og det forventes at snøsmelteflommen kan bli svært stor. For de områdene som skades av flom, blir konsekvensene ofte store; skoler, barnehager, aldershjem, infrastruktur og næringsliv rammes.


Grundige flomfarevurderinger og sikringstiltak er avgjørende for å unngå ødeleggelser når flommen inntreffer.

– Anne Christiansen, leder for Swecos vannkraftgruppe i Kristiansand

Sweco har kompetansen som trengs for å sikre hjem og infrastruktur mot fremtidig flom. Vi gjør alt fra små flomvurderinger til store flomsikringsoppdrag og flomsonekartlegginger av hele vassdrag.

– Akkurat nå har vi prosjektert to alternativer for flomsikring av Vossovassdraget fra Voss til havet på forprosjekt nivå. Disse alternativene omfatter flomtunneler og lokale sikringstiltak på Evanger og sikrer mot en 200 års flom i et fremtidig klima. I tillegg har vi prosjektert et alternativ med lokale sikringstiltak på Voss som sikrer mot en 200 års flom i dagens klima, forteller Anne Christiansen, leder for Swecos vannkraftgruppe i Kristiansand.

Oppdraget er å sikre Vossovassdraget og Voss sentrum mot en 200-årsflom i et fremtidig klima, og er Swecos hittil største flomsikringsprosjekt.

Har du behov for vår ekspertise?

Våre rådgivere og NVE-godkjente fagansvarlige har lang og solid erfaring i planlegging og prosjektering av flomsikringstiltak. Les mer om hva vi kan bistå med her.