På Skalstadskogen utenfor Drammen slipper du å eie din egen bil.

Mobilitetsplanleggeren Bjarte Skogheim bruker bilen minst mulig. Han går til kjøpesenteret på Manglerud, sykler barna til skolen og så videre gjennom byen til Vækerø der Swecos hovedkontor ligger.

– Det å sykle er jo en holdning vi prøver å skape, sier Bjarte.

Et bilfritt paradis

Bjarte jobber for tiden med en mobilitetsplan for Skalstadskogen sammen med Alliance arkitekturstudio på oppdrag fra Drammen kommune eiendomsutvikling (DKEU) og Selvaag bolig.

– Dette er et innovativt og offensivt mobilitetskonsept som begrenser privatbilisme og styrker kollektivtrafikk, gange og sykling. Et kriteria for å lykkes er at mobilitet er en del av konseptet helt fra begynnelsen, sier Angelica Kveen i Alliance arkitekturstudio.

Skalstadskogen ligger på Konnerud utenfor Drammen. For å komme dit må du kjøre sju kilometer i oppoverbakke, og nettopp derfor er beboerne på Konnerud ekstra glade i bilen sin.

– Vi tenkte, hva kan vi gjøre så de omstiller seg og tenker mer bærekraftig? sier Bjarte.

Sammen med Alliance arkitekturstudio foreslo mobilitetsplanleggeren ulike konsepter, både som brøk med noe bildeling og noe parkering, og som ren bildeling. DKEU og Selvaag Bolig ville gå «all in». Parkeringsplassene skulle vekk, og området skulle utelukkende baseres på bildeling, kollektiv og sykkeltransport.

– Utbyggerne fremmet mobilitetstankene nesten før jeg fikk presentert dem selv. De hadde akkurat samme syn på det som vi hadde. Det var veldig positivt. Mange mener parkering er helt essensielt for å få folk til å flytte til et sted, så tenkte de helt motsatt.

Med en så ambisiøs kunde, var det bare å realisere enhver mobilitetsplanleggers drøm.

– Grunnstammen i reisen skal være kollektiv supplert med sykkel. Bilene blir samlet i mobilitetshuber med tilgang fra hovedgate på utsiden av boligområdet der det også er holdeplasser for buss, sykkelverksted, utleie av lastesykler, cafe og nærbutikk og co-working-plasser. Det går ikke an å kjøre inn i boligområdet, og hubene skal være så samlende som mulig – et sted der beboerne møtes og får løst mye av hverdagslogistikken.

Hverdagslogistikk

I løpet av de siste månedene har de fleste erfart at det også går fint å jobbe hjemmefra. For en del småbarnsfamilier kan litt hjemmekontor være nøkkelen som får hverdagslogistikken til å endelig gå opp.

– Sitter du hjemme og jobber, slipper du reiseveien til og fra jobb, men mange savner å komme seg ut av huset. På Skalstadskogen vil beboerne kunne benytte seg av co-working plasser i nærheten av der de bor. Det sparer miljøet, og det reduserer reisetid slik at de har mer tid til jobben og familien.

Det kommer også kolonihager og drivhus, og det skal lages en gjennomgående sosial gate, lekeplasser, ballfelt, bålplasser, flerbrukshall, barnehager og en masse grønt. I tillegg ligger Skalstadskogen tett på rike naturområder.

– Jeg tror at vi blir mer sosiale av å bo et sånt sted. Når vi skaper arenaer der folk kan møtes og legger opp til at vi bor mer kollektivt, styrker vi også samholdet. Alt sammen løfter dette stedet til et skikkelig ålreit sted å bo.

Lurer du på hva Sweco kan bidra med i dine prosjekter?

Les mer om tilbudet vårt på Sweco.no