Under Stockholms gater skjer det mye. 11 kilometer med ny tunnelbane skal bygges under den svenske hovedstaden. Prosjektet er den største, svenske satsningen på t-bane i moderne tid. 300 mennesker er involvert i prosjektet, og i midten står prosjektleder Johan Axelsson og trekker i trådene.

– Det er for gøy til å være sant! Det hender at jeg stopper opp og tenker «er det dette jeg jobber med», sier Johan om å lede arbeidet med tunnelbanen.

Mange hadde nok blitt vippet av pinnen bare av tanken på å lede et prosjekt som involverer 25 ulike fagdisipliner, 300 mennesker, syv stasjoner og 11 kilometer med skinnegang, men for Johan er dette drømmejobben.

– I denne type prosjekter må du bruke hele hjernen; alle erfaringer, alle ideer og all logikk. Du har et kjempeinteressant spillerom, og prosjektets suksess avhenger av at alle involverte snakker godt sammen og jobber mot det samme målet, sier han entusiastisk.

Kulturbyggeren

Og det er ingen tvil om at engasjementet til den 56 år gamle prosjektlederen kommer godt med når fremtidens tunnelbane skal utformes.

– Det høres kanskje ut som en klisjé, men god dialog og god kommunikasjon mellom alle involverte i et prosjekt er helt avgjørende. Denne prosessen tar tid, og man må evne å skape en felles forståelse for hva som er viktig, og hva som ikke er det, sier han, før han fortsetter: – Og så må du skape trygghet.

Trygghet, påpeker han, er helt avgjørende for et vellykket prosjekt.

– Trygghet kommer ikke av seg selv. Det avhenger av at man skaper tillitt og har en åpen og konstruktiv dialog mellom byggherre, rådgivere og entreprenør. Når du har skapt dette trygge rommet blir det morsomt å jobbe i prosjektet, for da får du ærlighet fra alle involverte og dette gir deg nok innsikt til å kunne se det store bildet. Og i bunn det dette som er mitt hovedansvar, nemlig å ha denne oversikten og å sørge for at alle drar i samme retning.

Alt henger sammen med alt

I metroprosjektet er alt fra arkitekter, geologer og geoteknikere, til konstruksjonseksperter, VVS-rådgivere og VA-spesialister involvert. Johan har til enhver tid oversikt over hele prosjektet, og må sørge for at de ulike behovene ivaretas og at de ulike aktørene forstår hverandre. Han understreker at det kan være en utfordring å få alle fagene til å forstå hverandre.

– Store infrastrukturprosjekter er komplekse, ikke bare når det kommer til fag – men også når det kommer til relasjonen mellom fagene.  De ulike fagene har ulike behov, og derfor er det ekstremt viktig at man legger til rette for god kommunikasjon mellom de involverte. Det gjør prosjektet mer effektivt, det gir rom for utveksling av ideer og man får ting til å skje, avslutter han.