[article_ingress sm_article_ingress="På tidlig 1900-tallet rådet fremtidsoptimismen. Bilen, som erstattet hesten og gater fulle av hestemøkk, ble selve symbolet på frihet og velstand. Det var derfor ikke overraskende at byene ble planlagt på nettopp personbilens premisser. Nå, 100 år senere, blir bilene gradvis byttet ut med

READ MORE

Siden 2017 har en prosjektgruppe fra Sweco undersøkt hvordan FNs bærekraftsmål kan knyttes tettere opp mot byutvikling. Resultatet er en rapport som viser hvordan små- og mellomstore nordiske byer kan bli, og forbli, attraktive. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og

READ MORE

Nasjonalteateret skal rehabiliteres. Statsbygg leder arbeidet og Sweco er engasjert for å utvikle skisseprosjektet. – Det å skulle ta vare på noe som betyr så mye for mange, er veldig spennende, sier assisterende prosjektleder i Sweco, Caroline Frølich. Bygningen er fredet. Derfor må Caroline og kollegene ta

READ MORE

I fjellveggen mot Colletsgate er det et svart hull. Stikker du en stige inn i hullet og klatrer ned tjue trinn ankommer du Sivilforsvarets gamle tilfluktsrom: et hulrom på 1750 kubikkmeter utstyrt med dusj og toalett. En

READ MORE