Teknologiutviklingen på sykehusene går i en rivende fart. Stadig mer teknologi dyttes inn på operasjonsstuer og venterom. Unødvendige arbeidsoperasjoner skal fases ut. Logistikken skal strømlinjeformes. De digitale løsningene vil styre hverdagen til både brukerne og dem som

READ MORE