[article_ingress sm_article_ingress="I7. august 1903 åpnet Nordnes skole i Bergen for 1800 barn som fordelt på 54 klasser skiftet mellom formiddag- og ettermiddagsskole. I dag

[article_ingress sm_article_ingress="Utenpå ligner det et helt vanlig bygg. Men innenfor sitt beskjedne ytre, skjuler den nye bygningen til Høgskolen på Vestlandet noen helt spesielle

[article_ingress sm_article_ingress="Når det nye Munchmuseet åpner dørene til høsten, blir det som et av verdens største kunstmuseer tilegnet én kunstner. På oppdrag fra Promostal

Førti meter høye kraner skraper undersiden av skydekket som henger truende over

Nasjonalteateret skal rehabiliteres. Statsbygg leder arbeidet og Sweco er engasjert for å utvikle skisseprosjektet. – Det å skulle ta vare på noe som betyr så

Befolkningsveksten i byene tiltar og urban sprawl er et fy-ord. Alternativene er å jevne industrien med jorda eller flytte den til andre områder. Men

I fjellveggen mot Colletsgate er det et svart hull. Stikker du en stige inn i hullet

[article_ingress sm_article_ingress="40 år etter at hydrogenfabrikken på Vemork ble revet, klarte arkeologer å grave frem den berømmelige tungtvannskjelleren. Nå skal det bygges museum nøyaktig

1 2 3 4