[article_ingress sm_article_ingress="Selv på de verste regnværsdagene produserer solcellepanelet på taket av Sweco-bygget i Bergen energi. – Energien fra solcellene har redusert behovet for kjøpt

[article_ingress sm_article_ingress="Nepal er blant verdens fattigste land, og et av fokuslandene for norsk utviklingssamarbeid. Sweco har vært konsulenter i et av Norads prosjekter, der

[article_ingress sm_article_ingress="Skipsfarten står overfor store utfordringer i å redusere klimagassutslipp. I år åpnet Vippetangen høyspent landstrømanlegg som hvert år kan spare Oslo havn for

[article_ingress sm_article_ingress="Gunstig beliggenhet med tilgang på rikelige mengder grønn energi, var en viktig faktor for at Apple investerer 6,3 milliarder danske kroner i et

[article_ingress sm_article_ingress="Virkemidlene er mange. Viljen og teknologien er til stede. Nå gjenstår det å sy sammen helheten for å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad,

[article_ingress sm_article_ingress="Sesonglagring av solenergi er velutprøvd i utlandet. I Norge ligger alle forhold til rette, og det er på tide å satse på denne

[article_ingress sm_article_ingress="DE NYE ENERGIKRAVENE TIL BYGG ER ET SKRITT TIL SIDEN OG BIDRAR I BEGRENSET GRAD TIL Å GJØRE BYGGSEKTOREN MER BÆREKRAFTIG, MENER JON-VIKING