Mennesker er kanskje intelligente, likevel har

[article_ingress sm_article_ingress="Landskapsarkitektene i Sweco vil forme uteområder og byrom som fungerer både til hverdag og fest, gjennom året og døgnet, og som skaper trygghet

Siden 2017 har en prosjektgruppe fra Sweco undersøkt hvordan FNs bærekraftsmål kan knyttes tettere opp mot byutvikling. Resultatet er en rapport som viser hvordan

[article_ingress sm_article_ingress="Tenk deg at du skal flytte en hel havn ut av sentrum. Ikke bare skal den nye havna ta i mot flere skip

[article_ingress sm_article_ingress="Midt i storbyen London har finansnyhetsbyrået Bloomberg fått reist verdens mest miljøvennlige kontorbygg. – Dette prosjektet pusher grenser og vil akselerere utviklingen på

[article_ingress sm_article_ingress="Gunstig beliggenhet med tilgang på rikelige mengder grønn energi, var en viktig faktor for at Apple investerer 6,3 milliarder danske kroner i et

1 2 3 4